Past Meetup

4 ting du må kunne noe om i 2017

This Meetup is past

28 people went

Location image of event venue

Details

Lurer du på hva du kan bruke R, PowerBI, mikrotjenester og Azure Service Fabric til? Om dette er helt nytt for deg, eller om du har erfaring som du kan bidra med i diskusjonen, møt opp for å lære mer om hva nye verktøy med opphav i skyen kan hjelpe .NET utviklere med i 2017.

Som vanlig blir det mingling med mat og drikke fra 17:30-18:00 sponset av Acando.

Det faglige opplegget går fra 18:00-20:00 og agenda er:

R You Experienced?
Ketil Parow fra Fundator

En kort innføring i R og PowerBI:

• R: features og verktøy. Matematikk og regresjonsanalyse, enkel og avansert plotting/grafikk.

• PowerBI: Hvordan komme i gang, lage og publisere rapporter.

• R + PowerBI = sant

Mikrotjenester i Azure Service Fabric
Joar Øyen fra Acando

Denne presentasjonen er todelt: Første del er en innføring i hva mikrotjenester er, hvorfor dette er en arkitektur du må kunne noe om, og hva du må tenke på for å lykkes. Del to viser hvordan Azure Service Fabric kan løse flere av de nye utfordringene mikrotjenester bringer.

Azure Service Fabric kan kjøre både i Microsoft Azure, i et on-premies cluster og på lokal utviklermaskin. Microsoft bruker Service Fabric selv i Azure SQL Database, Document DB og Bing for å forenkle utvikling av skalerbare og robuste tjenester.

Kveldens sponsor er