Next Meetup

Virtuellt Oljegruppsmöte
• What we'll do Vi tar rundor kring det som händer just nu kring energifrågan, teknik, ekonomi, politik och oljetopp. Kanske t.o.m klimat. • What to bring • Important to know

I Steve's Zoom meetup

Ankdammsgatan 5E och Internet · Solna

  Past Meetups

  What we're about

  Public Group

  Nu vet vi att IEA anser att oljetoppen passerades 2006. Sedan dess har oljeproduktionen legat på en ondulerande platå.

  Vi vet inte när den globala produktionen kommer att börja minska men vi vet att energipriserna kommer att stiga i förhållande till priset på arbete (eller att priset på arbete kommer att sjunka i förhållande till priset på energi). Då stiger även priset på naturresurserna - vårt naturkapital.

  Vår (dvs mänsklighetens) anpassning till detta - "den stora övergången" - är ett jätteprojekt. Hur ser övergången ut på kort och lång sikt och vad kan göras för det gemensamma bästa? Flera av oss funderar på hur man kan skapa system för samverkan om att skaffa tillgång till jord och skog och till en bra gemenskap.

  Members (160)

  Photos (70)

  Related topics