Past Meetup

The Stockholm Oil Awareness March Meeting

This Meetup is past

4 people went

Details

Detta är vårt andra vårmöte.

Oljemedvetandet har utvecklats mycket i förhållande till dec 2004 när gruppen startades och de oljemedvetna utgör inte längre en liten andel av populationen. Men har flertalet förhoppningar om att anpassningen efter oljetoppen inte kommer att påverka vår vardag på ett genomgripande sätt. För oss som tror att anpassningen faktiskt blir besvärlig är det trevligt att sitta ner en stund med några som inte bara rycker på axlarna utan betraktar oljeberoendet och övergången till (riktigt) höga energipriser som ett akut och centralt samhällsproblem.

Många av oss anar att det blir en ekonomisk kris på grund av störningar i ekosystemet, det finansiella systemet eller energisystemet. Just nu ser det ut som att det skulle kunna börja i det finansiella systemet men de mänskliga och naturliga systemen är komplexa och vi kan inte veta hur det kommer att bli.

Vi har också, bland mycket annat, diskuterat det faktum att intresset för växthuseffekten och klimatförändringen gör att oljetoppen kommer i skymundan.

Vi är några som alltid brukar komma men det dyker ofta upp nya ansikten. Du är alltså varmt välkommen. Det ställs absolut inga krav på dig. Vill du komma och bara lyssna så är det naturligtvis helt okej. Du hittar oss lätt. Mälardrottningen var förut Barbara Huttons privata fartyg. Idag inrymmer den hotell och restaurang. Vi brukar sitta i restaurangen eller baren.