addressalign-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobegmailgooglegroupshelp-with-circleimageimagesinstagramlinklocation-pinm-swarmSearchmailmessagesminusmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1ShapeoutlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonShapeShapeShapeShapeImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruserwarningyahoo

Oljegruppen Message Board › Konsensus konsenschmus?

Konsensus konsenschmus?

Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 460
Eftersom vi tidigare tagit upp flera trådar som indikerar en motsättning mellan peak Oil/Coal/Gas och IPCCs utsläppsscenarier tänkte jag att detta kunde vara en intressant artikel:

http://www.forbes.com...­

Jag har inte gått igenom urvalet i rapporten utan nöjer mig med att den genomgått peer review. Känns iaf inte som att det råder någon konsensus bland forskare utanför IPCC om att klimatvetenskapen är avgjord eller att följderna av AGW kommer bli allvarliga? Diskutera...
Fredrik G.
user 35254722
Stockholm, SE
Post #: 14
Jaha, en peer-reviewed (obs!) opinionsundersökning bland geovetare och ingenjörer som visar att majoriteten av dessa är skeptiska.
Observera hur man en bit ner i artikeln växlar över från ordet geovetare till bara vetenskapsmän.
Kan vi få en opinionsundersökning bland lärare och ekonomer också, tack ? Eller vilka kreti o pleti som helst.
Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 666
Egentligen är opinionsundersökningens resultat inte förvånande. Det är snarare väntat eftersom man har gjort den på ett urval av geovetare och ingenjörer. Om jag hade varit James Taylor och fikat efter uppdrag från finanskapitalister som är intresserade av business-as-usual så hade jag nog gjort just ett sådant urval.

Det är ju väl bekant att vårt system för kunskapssökande lider av flera problem.

Ett är tendensen att in extremis dela upp verkligheten i delar och studera dessa var för sig. För en forskare lönar det sig att specialisera sig på en av dessa delar. Det är naturligtvis förödande för kunskapssökandet eftersom allt hänger samman på ett komplext sätt men av någon mer eller mindre konstig (obs, ironi) anledning har våra universitet kommit att fungera så.

Ett annat är att kapitalackumulationen och koncentrationen av ägande nu har blivit så extrem att den integritet som vi egentligen förutsätter hos politiker, offentliga verk, massmedia och universitetsforskare har eroderat till den grad att det är svårt att hitta personer som faktiskt är oberoende.

Gustav undrar om det är rimligt att, utifrån denna artikel, dra slutsatsen att det inte råder konsensus bland forskare utanför IPCC om att klimatvetenskapen är avgjord eller att följderna av AGW kommer bli allvarliga.

På det vill jag svara att James Taylor är intellektuellt prostituerad och att han, förutom att han får bra betalt av Forbes också kan räkna med fler uppdrag från rika intressenter.

James Taylor är inte intellektuellt hederlig när han gör en undersökning bland "geovetare och ingenjörer" och sedan säger att hans slutsatser gäller för vetenskapsmännens uppfattning. Många geovetare är ingenjörer och ingenjörer har huvudsakligen uppdrag hos företag med investeringar i utvinning av kolväten ut jordskorpan eller underleverantörer till dessa. De är inte vetenskapsmän och de har ett ekonomiskt intresse av fortsatt anställning och business-as-usual.

Både Taylors slutsats och rubriken på hans artikel tyder på att han är en taskspelare. Hans metod är en ren parodi på den vetenskapliga metoden. Forbes har sänkt sig själv genom att publicera detta trams.
Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 461
OK att ordet "vetenskapsman" är diffust men nog är det en relevant grupp att undersöka opinionen i? Om man antyder att de har kopplingar till oljeindustrin och därför borde vara emot AGW av egen vinnings skull vill jag att ni betänkeratt den svenska oljelobbyn är några av de hårdaste anhängarna till AGW i Sverige (de tjänar bra med pengar på exempelvis biodrivmedel). Dessutom finns det inte någon aktör på hela planeten (inte ens självaste Radetzki) som är så optimistiska om framtida oljeutvinning som IPCC är i SRES! Vad har IPCC för kunskaper om framtida oljeutvinning tycker ni?

Men min tråd syftade på påståendet att 98% av forskarna är eniga om att människan påverkar klimatet. Dock har det använts som att 98% är övertygade om att IPCC har rätt om AGW. Är det någon som har undersökt vad som ligger bakom detta påstående? Bland vilken grupp är denna opinionsundersökning gjord? Har denna grupp någon vinning i att framställa AGW som dramatisk/farlig? @Oscar: tror du desas forskare "också kan räkna med fler uppdrag från rika intressenter"?
Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 667
Min kommentar gällde Taylor och hans artikel, inget annat.

Med vetenskapsman menar jag personer som söker vetande med vetenskapliga metoder som de är tränade i.

Jag vet inte vem som hävdar att 90 procent av världens forskare är övertygade om att IPCC har rätt om att det är människan som orsakar den globala uppvärmningen men jag har ju märkt att det är många som accepterar deras slutsatser. Som vi alla vet, har Aleklett och hans grupp på goda grunder kritiserat IPCC för att inte ta hänsyn till hur mycket av fossila bränslen som människan rimligtvis kan komma att elda. När IPCC och Aleklett hade sagt sitt så gick det in i den allmänna och röriga diskussionen som är en del av samhällets processer. Att utreda vem som ligger bakom vad i denna röra är naturligtvis inte lätt och jag vet inte om någon har försökt sig på det.

Min inställning är att vi kan konstatera att vi har en klimatförändring som är så snabb och omfattande att vi inte bör avvakta med åtgärder till dess att vi är fullständigt övertygade om att vi har fått de vetenskapliga förklaringarna för de bakomliggande processerna.
Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 462
Ok då förstår jag dig bättre Oscar! När man grottar lite i vad som ligger bakom "konsencusargumentet" om klimathotet så hittar man en opinionsundersökning med en efterföljande ytterst märklig urvalsprocess. Det är därför jag länkar till denna undersökning som visar tvärtom.

Jag håller inte med om att vi har en klimatförändring som är snabb och omfattande men tycker det är viktigt att vidare forskning stöds på området.
Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 668
När det gäller klimatförändringen förlitar jag mig (som i det mesta) på källor på nätet som jag bedömer som oberoende från den finansiella eliten. Dit hör inte massmedia. Det är naturligtvis svårt att veta men jag försöker i alla fall.

SvD hade idag en intressant artikel. Den bygger på en artikel i Guardian där journalister har undersökt hur den finansiella eliten som ur sin förmögenhet har tagit 118 miljoner dollar för att finansiera 102 tankesmedjor och andra organisationer som förnekar den mänskliga påverkan på klimatförändringarna eller motsätter sig miljölagstiftning.

Detta är ju ingen direkt nyhet utan snarare en bekräftelse som visar hur de som har mycket att vinna på att få det hela att rulla vidare så länge som möjligt innan det kraschar, lägger stora resurser på att få den stora massan att tro att klimatförändringen inte är snabb och omfattande.

Om den stora massan av människor i Europa och Nordafrika skulle tro att klimatförändringen är snabb och omfattande skulle den förändra sitt beteende på ett sådant sätt att ekonomin skulle kollapsa direkt.
A former member
Post #: 94
Den där rapporten har debunkats:
http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/02/oppen-trad-8.html­
"Han [James Taylor] utelämnar att studien omfattade medlemmar inom Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta. Alberta är Kanadas oljestat, och studiens syfte var att undersöka denna grupps uppfattningar om klimatfrågan."

Visst var studien granskad, men hur Taylor har refererat den behöver granskas - studiens författare har protesterat. Som vanligt när det gäller tidningsartiklar - kolla källan!
Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 669
Alltså kan vi konstatera forskarnas artikel var peer-reviewed och att Taylor vinklade den i Forbes så mycket att forskarna protesterade. För en kritisk läsare var det dock möjligt att avslöja den förledande vinklingen.
Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 463
Ni missar poängen att den urspungliga artikeln är långt mer seriös än den undersökning som säger att 98% av forskarna instämmer i vad IPCC säger. Den senare är klart vinklad och urvalet har i efterhand snävats av för att få önskvärt resultat.

Det är dock klart att budskapet blir förvanskat längs vägen, detta gäller bägge sidor i klimatdebatten. Hur många gånger har vi inte fått höra om att vädret blivit mer extremt pga klimatförändringar? Kan någon backa detta med forskning?
Powered by mvnForum

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy