Past Meetup

Open Data Latvia Hackathon

This Meetup is past

21 people went

Details

Tā kā ir izveidots data.opendata.lv Latvijas atvērto datu portāls, tad nepieciešams to sākt "uzpildīt" ar Latvijas atvērto datu kopām. Šajā tikšanās reizē ir plānots

- nodemonstrēt, kā publicēt datus data.opendata.lv un kā caur API datus no turiens dabūt ārā (un uzklausīt idejas šajā jomā)
- kādi interesenti varētu apstrādāt kādas esošas valsts/pašvaldību datu web lapas un iegūt datu kopas, kuras rezultātā varētu publicēt data.opendata.lv
- citi interesenti varētu uztaisīt kādu web (vai mobilās) aplikācijas prototipu, kas varētu izmantot datus no data.opendata.lv

Plānots kā visas dienas pasākums, bet, protams, var piedalīties arī uz īsāku laiku.

--------------

Recently new Latvian open data portal data.opendata.lv was launched and therefore it is needed to publish new open data sets in it. During this meetup it is planned to

- demonstrate how to publish data in data.opendata.lv and how to access data through API
- some people could scrape some existing Latvian government or municipality web pages and extract and publish open data sets in data.opendata.lv
- some others could create some web (or mobile) application prototype which uses data.opendata.lv data sets

Planned as full day event but of course you can participate also for shorter time period.