Evidence-Based Management - co to jest i dlaczego tego potrzebujesz (warsztat)

Szczegóły

Na temat Evidence Based Management:
Organizacje wprowadzające zwinne praktyki mogą łatwo zatracić główny cel ich wdrożenia. Dzieje się tak kiedy w pełni skupimy się na optymalizacji procesu (output) zamiast na tym jaką realną wartość dostarczamy dla odbiorcy (outcome).

Evidence-Based Management jest empirycznym podejściem, które ma za zadanie pomóc organizacjom mierzyć dostarczaną wartość oraz skupić się na optymalizacji rzeczy, które w danym momencie są najważniejsze.

Spotkanie będzie zawierało wstęp teoretyczny oraz część warsztatową.

Dla kogo:
Zapraszamy wszystkich, którzy pracują lub chcą zacząć pracować nad usprawnieniami w swoim środowisku pracy.

O prowadzącej warsztat:
Magdalena Firlit jest Professional Scrum Trenerem w Scrum.org, konsultantem wspierającym transformacje Agile w organizacjach. Specjalizuje się w szkoleniach jako akredytowany trener. Współpracuje z klientami jako mentor i business coach, ostatnio również z Akademią WSB jako wykładowca na kierunku Holilider, gdzie prowadzi zajęcia z Agile Leadershipu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe (ponad 19 lat, w Agile 13 lat), specjalizuje się w transformacji organizacji i zespołów w kierunku Agile. Współpracuje z różnej wielkości organizacjami. Szczególną jej pasją są tzw. zwinni leaderzy oraz ich wpływ na działanie i zwinność organizacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru Agile, Scrum, Kanban oraz umiejętności miękkich. Występuje na konferencjach, spotkaniach tzw. Community of Practice oraz organizuje tzw. meetupy w temacie Liberating Structures. Została wyróżniona w raporcie Strong Women in IT 2019