Czym się zajmujemy

Civic HUB to miejsce spotkań dla lokalnych grup, stowarzyszeń i indywidualnych osób zainteresowanych pozytywnymi zmianami społecznymi, przy użyciu innowacji. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się idee otwartych danych i otwartego kodu, smart city, hacktywizmu, ruchów miejskich i obywatelskiej aktywności. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii i danych, wspólnie dążymy do poprawy miejsca, w którym mieszkamy i pracujemy.

ENG:
Civic HUB is a place for local groups, NGOs and individuals interested in bringing positive social change with the help of new technologies. We're focused open data and open source movement, smart city, hacktivism and civic engagement. With the help of data and new technologies we strive to improve the place we live and work.

civichub.pl

contact@civichub.pl

Minione wydarzenia (11)

Obywatelskie czujniki zanieczyszczenia powietrza ze Stuttgartu
Miasta Zrównoważone - Gospodarka Cyrkularna

City Meble - Strefa Inspiracji

Blockchain i Algorytmy zaufania

Olivia Sky Club

Zdjęcia: (73)