Przeszły Meetup

121. Spotkanie Data Community - Bartosz Ratajczyk oraz Marcin Szeliga

Ten Meetup już się odbył

98 – wzięło udział

Zdjęcie miejsca wydarzenia

Szczegóły

Na ulicach szaro i chłodno, ale Data Community nie zmniejsza tempa. Przy okazji Mikołajek na pewno zajrzymy do wyrażeń tablicowych, a i kawałek uczenia maszynowego się pojawi.

18:00 - 18:15 Powitanie

18:15 - 19:20 Marcin Szeliga - Inteligentne przetwarzanie obrazów z usługami poznawczymi Microsoft

Narodziny sztucznej inteligencja jako dyscypliny naukowej datuje się na rok 1956, jednak do niedawna przykłady treningowe musiały mieć postać tabelaryczną: każdy wiersz takiej tabeli opisywał jeden przykład (np. pojedynczą sprzedaż lub wyniki konkretnego badania), a każda kolumna zawierała dane o jednej cesze (np. nazwę produktu czy wiek pacjenta w momencie badania). Głębokie uczenie maszynowe, czyli podejście polegające na automatycznym rozpoznaniu i wyodrębnieniu coraz bardziej abstrakcyjnych cech, a następnie użyciu tych cech do dalszej nauki modelu, pozwoliło jako danych treningowych używać również obrazów, mowy i wyrażeń języka naturalnego.
Podczas sesji przyjrzymy się dostępnym pod adresem https://azure.microsoft.com/pl-pl/services/cognitive-services/ usługom obrazu i użyjemy ich do zbudowania inteligentnych aplikacji. Przy okazji rozmawiając o budowie i działaniu konwolucyjnych sieci neuronowych ….

19:20 - 19:50 Networking, luźne rozmowy, i zapewne poczęstunek

19:50 - 20:10 Bartosz Ratajczyk - Jak działa rekurencyjne CTE?

Jakie jest CTE każdy widzi. Albo to po prostu nazwane podzapytanie, albo bardziej zaawansowana konstrukcja, która przy wyznaczaniu kolejnych wartości odwołuje się do samej siebie. W tym drugim przypadku, kiedy popatrzymy na plan nie wydaje się on przesadnie skomplikowany. Jak to zatem działa, że udaje się zamknąć całą rekurencję w tak niewielkiej ilości operatorów? Zapraszam na krótką sesję, na której pokażę CTE od środka.

Wstęp wolny, ale konieczna jest rejestracja, która skończy się w dzień spotkania, przed południem.

Zapraszamy do zgłaszania swoich sesji. Jeśli wiecie coś, czego inni nie wiedzą, lub chcecie zgłębić temat, którego jeszcze nikt na naszej grupie nie przedstawiał: piszcie na [masked]

Zapraszamy,
Michał i Hubert

SQLServer Azure