Deep Analytics in F500 company: Global Data Analytics Team in Schneider Electric

To wydarzenie już się odbyło

113 – wzięło udział

Szczegóły

[EN] We invite everyone to our next meetup. This time we will one talk. It will be something really unique. My friend, Tomasz Wyszynski will talk about real-life deep analytics projects in a big organization. Bring friends!

Tomasz Wyszynski, Modern analytics in Fortune 500 company: Global Data Analytics Team in Schneider Electric.

About the presentation:

- Global Data Analytics in Schneider Electric:
- Who are we?
- How does our working week look like_

- Our projects
- Data specificities in B2B
- Pricing – elasticity & positioning of products
- B2B recommender engines
- How analytics can help us gain new Customers?

- Our analytics infrastructure
- How to use analytics to change the business
- Practical advice on career in analytics
- Q&A

About the presenter:

Tomasz has over 12 years of experience in analytics projects, both in business, consulting – and finally as lead of analytics function in a company. His experience covers various industries (retail, consumer goods, high-tech, energy & industrial goods). He has been working in Schneider Electric since 2011, where he leads Global Analytics Team. Together with the team, they develop set of analytics apps in order to help the company increase customer satisfaction, optimize sales, margins & efficiency.
He is an author of several publications in economics and analytics. He presented at several national and international conferences (i.a.: Chief Analytics Office Forum Europe in London, Polish Business Analytics Summit in Warsaw). He has been a member of European Analytics Working Group along with his peers from several companies
He graduated from international economics at University of Wroclaw, he also started PhD studies in Business Administration at the Warsaw School of Economics.

[PL] Zapraszam wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie. Tym razem jedna prezentacja, za to wyjątkowa. Mój kolega, Tomasz Wyszyński, opowie o głębokiej analityce w naprawdę dużej organizacji. Przyprowadźcie tez znajomych!

Tomasz Wyszynski, Nowoczesna analityka w firmie Fortune 500: Global Data Analytics w Schneider Electric.

O prezentacji:

- Global Data Analytics w Schneider Electric:
- Kim jesteśmy?
- Jak wygląda nasza praca na co dzień?

- Nasze projekty
- Specyfika danych w biznesie B2B
- Projekty pricingowe – liczenie elastyczności I pozycjonowanie produktów
- Silniki rekomendacyjne
- Jak analityka danych może pomóc znaleźć nowych klientów

- Nasza analityczna infrastruktura
- Jak skutecznie wykorzystywać analitykę do zmieniania biznesu
- Praktyczne rady dotyczące kariery w analityce danych
- Q&A

O prowadzącym:

Tomasz ma ponad 12-letnie doświadczenie w projektach analitycznych, zarówno po stronie biznesu, konsultingu, wreszcie – osoby odpowiedzialnej za funkcję analityczną. Jego doświadczenie obejmuje różne branże (retail, dobra konsumenckie, high-tech, energia & dobra przemysłowe). Od 2011 związany ze Schneider Electric, gdzie prowadzi globalny zespół analityczny.
Wraz z zespołem rozwijają szereg aplikacji analitycznych pomagających firmie optymalizować biznes.
Autor kilku artykułów z zakresu ekonomii i analityki danych. Występował na kilkunastu konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. Chief Analytics Officer Forum Europe w Londynie, Polish Business Analytics Summit w Warszawie). Przez ostatnie dwa lata w raz z innymi firmami pracował w ramach European Analytics Working Group.
Tomasz ukończył studia magisterskie (stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Wroclawskim, rozpoczął również studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości SGH.