Czym się zajmujemy

Najważniejszym celem Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska jest wspieranie dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami w zarządzaniu projektami, a dzięki temu rozwój kompetencji projektowych w trzech wymiarach: Ludzie i cele, Procesy i zasoby oraz Rezultaty. 

Projekty, biznes projektowy i ich doskonalenie to nasza pasja.

Poprzez networking i współpracę z ekspertami z różnych dziedzin związanych z szeroko pojętym projektem, pomagamy znaleźć odpowiedzi na różne pytania, promujemy dobre praktyki zarządzania projektami oraz pomagamy opdkrywać ryzyka. Kreujemy środowisko sprzyjające wymianie doświadczeń.

Nasze podstawowe założenia:
• Kreujemy środowisko sprzyjające wymianie doświadczeń. Inspirujemy.
• Budujemy społeczność ludzi otwartych, innowacyjnych i stale rozwijających się.
• Organizujemy cykliczne spotkania, zachęcające do dyskusji i pogłębionego spojrzenia na wiele także trudnych i problematycznych zagadnień**.**

Dołącz do nas:
• MGR IPMA na LinkedIn
• MGR IPMA na Facebook
• Śledź też naszą stronę: WWW MGR IPMA Polska

Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie wizerunku!

Minione wydarzenia (29)

Warsztat MGR IPMA: Delegowanie zadań w projekcie. Praktyka rozmow

Gmach Nowy Technologiczny

Warsztat MGR IPMA: Jak ustalać odpowiedzialność w projekcie?

Gmach Nowy Technologiczny

Warsztat MGR IPMA: Jak rozpoczynać projekty? Project canvas w praktyce

Gmach Nowy Technologiczny

Znajdziesz nas również: