Nowy początek: projekt i zespół (PL/EN)

Liberating Structures Wrocław User Group
Liberating Structures Wrocław User Group
Grupa publiczna

Avanade

· Wrocław

Jak nas znaleźć

Dominikanski Center | brama A

Zdjęcie miejsca wydarzenia

Szczegóły

Początek współpracy w nowym projekcie lub w zespole obarczany jest klątwą: jak zaczniesz - tak skończysz. Jak rozumie się dobrą współpracę? Często jako brak konfliktów i zmian-niespodzianek a sukces mierzony jest czasem przejścia od wątpliwości do pewności. Normy kulturowe, standardy projektowe i osobiste kompetencje potrafią zapędzić w ślepy zaułek.

Dzięki językowi interakcji Liberating Structures odczarujemy mity o sądnym początku doświadczając innych sposobów prowadzenia tych samych spotkań oraz iterowania 'powrotów do przyszłości' - w projekcie i nie tylko.

Kto powinien dołączyć do meetupu? Każdy, kto jest ciekawy jak zaczynać inaczej*.

Tym razem gospodarzem meetupu jest Avanade.

*Liberating Structures: http://www.liberatingstructures.com/

[EN]

The beginning of cooperation in a new project or a team is burdened with a curse: the way you start - the same way you will finish.
How is good cooperation understood? Often as a lack of conflicts and surprises-changes and success is measured by the transition from doubt to certainty. Cultural norms, design standards, and personal competence can lead to a dead end.

Thanks to the language of the interaction of Liberating Structures, we will be unmasking myths about the beginnings by experiencing different ways of conducting the same meetings
and iterating 'returns to the future' - in the project and not only.

Who should join the meetup? Anyone curious about how to start differently*.

This time the host of the meetup is Avanade.

*Liberating Structures: http://www.liberatingstructures.com