Czym się zajmujemy

Łódzka Grupa Profesjonalistów IT & .NET jest inicjatywą programistów .NET oraz specjalistów IT z regionu województwa łódzkiego. Celem grupy jest wymiana doświadczeń i wiedzy związanej głównie z technologiami firmy Microsoft. Spotkania są bezpłatne. W ramach spotkań odbywają się prelekcje, dyskusje oraz warsztaty.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się i brania aktywnego udziału w spotkaniach oraz dyskusjach na forum grupy!

Minione wydarzenia (80)

Zdjęcia: (489)

Znajdziesz nas również: