Przeszły Meetup

World Retrospective Day

Ten Meetup już się odbył

26 – wzięło udział

Przestrzeń co-workingowa

Tomasza Zana 38 sala 306 · Lublin

Jak nas znaleźć

Budynek ZUS na Zana. Wejście od strony Globusa

Zdjęcie miejsca wydarzenia

Szczegóły

Na najbliższym spotkaniu włączamy się w inicjatywę World Retrospective Day
http://worldretroday.com

Chcemy porozmawiać o najtrudniejszym do zrozumienia spotkaniu w Agile - Retrospektywie. Wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje i jest potrzebne, ale nie wszyscy są przekonani.

Sprint i Review kręcą się wokół produktu i klienta. Retrospektywa to jedyna rzecz, którą zespół robi tylko dla siebie. Analizuje swoje działania, narzędzia, komunikację i stara się znaleźć sposób, aby być „zdrowym”.

Retrospekcja - wg Słownika Języka Polskiego jest to "odtwarzanie w pamięci przeżyć lub zdarzeń z przeszłości; też: przeżycie lub zdarzenie odtworzone w pamięci". Niezależnie od stosowanej (lub nie) metodyki, powinniśmy regularnie dokonywać usprawnień.

Spotkanie rozpocznie się od prezentacji (30min). Postaram się w niej przedstawić wartości jakie leżą u podstaw Retrospektywy. Oraz odpowiedzieć na pytania:

Co manadżer widzi, gdy słyszy słowo retrospektywa?
Czy Retrospektywa jest produktywna?
Kto powinien dbać o to, aby Retrospektywa się odbywała?
Jak przygotować miejsce do Retrospektywy?

Następnie będzie czas, aby podzielić się wiedzą, doświadczeniami i napotkanymi trudnościami oraz znaleźć optymalne rozwiązania.