Warszawa #21 Turkusowe Śniadanie z Warsztatem

Szczegóły

!! UWAGA: ZMIANA LOKALIZACJI !!

Witajcie w 2020!

Tym razem chcemy zaprosić Was na warsztat Spiral Dynamics z grą karcianą ValueGame: 'jak systemy wartości praktycznie wpływają na kulturę i strukturę organizacji?'.

'Żyjemy w kulturze i strukturach, które wynikają z pewnych założeń. Tymi założeniami są systemy wartości osób mających największy wpływ na organizację jak np. założyciele, szefowie czy najbardziej doświadczony zespół.

Podczas, krótkich warsztatów będziemy mieli okazję w sposób uważny przyjrzeć się temu co dzieje się w nas i dookoła nas w kontekście struktury i kultury naszego środowiska zawodowego. Będziemy robili to poprzez eksplorację wybranych tematów z obszaru kultury i struktury organizacyjnej za pomocą kart ValueGame takich jak:

Kultura organizacyjna:
-Przywództwo
-Podejmowanie decyzji
-Podejście do ludzi
-Znaczenie sukcesu

Struktura organizacyjna:
-Struktura organizacyjna
-Struktura spotkań
-Odpowiedzialność
-Klient

Dlaczego warto dołączyć na ten warsztat?
• Przedstawienie koncepcji systemów
wartości Spiral Dynamics wg. Graves'a.
• Zrozumienie, w jaki sposób dominujący
system wartości wpływa na Twoje
otoczenie.
• Zidentyfikowanie napięć wynikających z
poziomu dopasowania osobistych
wartości z kulturą organizacji'

Warsztat poprowadzi Konrad Olesiewicz
Kilka słów o prowadzącym:

'Nazywam się Konrad i jestem coachem oraz
trenerem. Jestem także przedsiębiorcą w
branży gier komputerowych i sukcesorem
biznesu rodzinnego w branży systemów
zabezpieczeń. Mój sposób na prowadzenie
firm polega głównie na budowie
autonomicznych zarządów, które wspieram
w rozwoju osobistym i organizacyjnym.
Podstawą mojej pracy jest Spiral Dynamics.
Widząc ogromy potencjał tego podejścia
postanowiłem zostać trenerem tej metody i
wprowadzić oparte na niej praktyczne
narzędzia do Polski. Więcej informacji
znajdziesz na: http://konrad.olesiewicz.pl'

Zapraszamy Was serdecznie do dołączenia!

Energized.org Polska | Partner Wspierający TŚ
Gabi Krupa | Opiekun Lokalny TŚ