Czym się zajmujemy

PL: To grupa dla każdego, kto ma doświadczenia w pracy nad innowacjami (strategią, kulturą, rozwojem innowatorów i wewnętrznej przedsiębiorczości, czy tworzeniem innowacyjnych produktów/usług) w średniej i dużej organizacji. Interesujemy się tym jak uczynić te firmy tak innowacyjnymi jak najlepsze startupy. A więc będziemy dzielić się doświadczeniami, pomysłami i najlepszymi praktykami we wdrażaniu innowacji, takich jak: strategia innowacji, tworzenie nowych modeli biznesowych, programy inkubacji lub akceleracji, wewnętrzne labolatoria innowacji, programy rozwoju innowatorów i wewnętrznej przedsiębiorczości, hackathony, rozwój menedżerów w kierunku wzmacniania innowacyjności ludzi oraz agentów zmiany/ekspertów ds innowacji, zmiany kultury organizacyjnej na bardziej innowacyjną, facylitacją pracy zespołów interdyscyplinarnych, etc. Będziemy mówić o różnych podejściach innowacyjnych, takich jak: Lean Startup, Customer Development, Design Sprints, Design Thinking, Design Sprint, Agile/Lean Innovation itd.

Poodkrywajmy jak korporacje mogą wykorzystać innowacyjne doświadczenia startupów.

ENG: This is a group for anyone who has an experience in working the innovation area (strategy, culture, innovators, intrapreneurship, new product development) with medium/large organizations or corporations. Our interest is to make those organizations as innovative as top startups. So we will meet & share the examples, ideas, best practices in implementing any innovation (for example: innovation strategy, new business models development, incubation & acceleration program, hackathons, innovators or intrapreneurship programs, leadership & innovation agents development, transformation of culture into more agile/lean, facilitation of teamwork, Lean Startup, Customer Development, Design Sprints, Design Thinking, Design Sprint, Agile/Lean Innovation

Let's explore how corporations can take the best of the startup innovative experience.

Minione wydarzenia (16)

Zdjęcia: (11)