addressalign-toparrow-leftarrow-leftarrow-right-10x10arrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscontroller-playcredit-cardcrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobe--smallglobegmailgooglegroupshelp-with-circleimageimagesinstagramFill 1languagelaunch-new-window--smalllight-bulblinklocation-pinlockm-swarmSearchmailmediummessagesminusmobilemoremuplabelShape 3 + Rectangle 1ShapeoutlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonprintShapeShapeShapeShapeImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruserwarningyahooyoutube

Dziękujemy Ci za odwiedzenie naszego Centrum Wsparcia. Obecnie Centrum Wsparcia nie jest w pełni dostępne w języku polskim.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy napisz do nas na adres support@meetup.com.Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby odpowiedzieć w Twoim języku.

Informacja dotycząca polityki prywatności

Obowiązuje od: 25 maja 2018
(poprzednie wersje: 28.03.17, 29.03.16, 23.05.10)

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma Meetup gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje o użytkownikach. Terminy „Meetup”, „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do spółki Meetup, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych. Terminy „członek” i „użytkownik” oznaczają każdą osobę korzystającą z naszej Platformy lub uczestniczącą w powiązanych wydarzeniach, w tym każdą organizację lub osobę korzystającą z Platformy w imieniu organizacji. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania informacji na temat członków i innych osób, które gromadzimy, gdy osoby te korzystają z naszej „Platformy”, co oznacza każdą stronę internetową, aplikację lub usługi, które oferujemy, a także gdy użytkownicy się z nami komunikują. Informacje na temat opcji wyboru przysługujących użytkownikom zgodnie z niniejszymi zasadami zawiera część „Opcje użytkownika” poniżej. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy informacji, które użytkownik może przekazać stronom trzecim, takim jak członkowie i inne osoby, którym użytkownik może udostępniać informacje na swój temat. Więcej informacji na temat zakresu naszej Polityki prywatności, zawiera Część 4.5.

Aby ułatwić zrozumienie niniejszej Polityki prywatności, podajemy podsumowanie zasad w szarych polach. Podsumowania te nie są częścią oficjalnej polityki. Pomimo dostępnych podsumowań każdy użytkownik powinien uważnie przeczytać całą politykę. Aby uzyskać dostęp do wybranej części niniejszej Polityki prywatności, można skorzystać z poniższej listy zawierającej bezpośrednie odnośniki do każdej sekcji.

1. Gromadzenie informacji

2. Wykorzystanie informacji

3. Udostępnianie informacji

4. Dodatkowe informacje

5. Opcje użytkownika

6. Prawa dotyczące danych

7. Skontaktuj się z nami

1. Gromadzenie informacji

Podsumowanie: Gromadzimy informacje o użytkowniku, gdy użytkownik:

 • tworzy konto;
 • korzysta z platformy;
 • bierze udział w wydarzeniu;
 • odwiedza naszą stronę internetową;
 • komunikuje się z nami.

Gromadzimy również informacje, takie jak statystyki użytkowania, za pomocą plików cookie, plików dziennika serwera i podobnych technologii.

Gdy użytkownik korzysta z niektórych funkcji, gromadzimy również informacje z innych źródeł, takich jak serwisy społecznościowe, zaproszenia i zaimportowane listy kontaktów.

1.1 Informacje otrzymywane od użytkowników

Gromadzimy informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkowników. Przykładowo gromadzimy informacje, które użytkownik podaje, tworząc konto, wybierając zainteresowania lub grupy, wypełniając formularz lub komunikując się z nami. Do rodzajów informacji, jakie możemy gromadzić, zaliczają się imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, dane dotyczące metody płatności, zdjęcia, wybrane grupy i zainteresowania oraz inne informacje, które poda użytkownik. Podanie danych dotyczących płci i zainteresowań użytkownika jest opcjonalne. Wybór grup jest opcjonalny, ale jesteśmy zobowiązani do przetworzenia tych informacji w celu administrowania kontem użytkownika i wskazania, że jest on członkiem grup, do których się przyłączy. Aby się dowiedzieć, w jaki sposób wykorzystujemy dostarczone przez użytkowników informacje w celu spersonalizowania rekomendacji i innych treści wysyłanych do użytkowników, należy zapoznać się z Częścią 2.

Czasami informacje, które użytkownik przekazuje nam przy dołączaniu do grupy, mogą sugerować informacje dotyczące jego przekonań, poglądów politycznych, warunków zdrowotnych lub tożsamości seksualnej. Te oraz inne rodzaje informacji poufnych są objęte specjalną ochroną. Publikowanie danych osobowych lub informacji poufnych o sobie lub innych użytkownikach jest niezgodne z naszymi Wytycznymi dla społeczności.

1.2 Informacje gromadzone automatycznie podczas korzystania z platformy przez użytkownika

Gdy użytkownik korzystania z naszej Platformy, automatycznie gromadzimy informacje na jego temat, w tym:

 • Informacje dziennika: Gromadzimy informacje dziennika dotyczące korzystania z Platformy, w tym rodzaju używanej przeglądarki, godzin, czasu trwania i częstotliwości uzyskiwania dostępu przez użytkownika, przeglądanych stron Platformy, adresu IP oraz strony odwiedzonej przed przejściem na naszą Platformę.
 • Informacje o urządzeniu: Gromadzimy informacje o komputerze lub urządzeniu mobilnym, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Platformy, takie jak model sprzętu, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia i informacje o sieci komórkowej.
 • Informacje dotyczące lokalizacji: Możemy gromadzić informacje dotyczące lokalizacji urządzenia użytkownika za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z naszej Platformy w oparciu o jego zgodę na gromadzenie tych informacji. Więcej informacji zawiera Część 5.2.
 • Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia: My oraz nasi dostawcy usług gromadzimy informacje za pomocą różnych technologii, w tym plików cookie i znaczników pikselowych (które są również nazywane wyraźnymi GIF-ami, sygnalizatorami sieciowymi lub pikselami). Pliki cookie to niewielkie pliki danych przechowywane na dysku twardym lub w pamięci urządzenia, które pomagają nam usprawniać naszą Platformę oraz śledzić sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Znaczniki pikselowe to obrazy elektroniczne, które mogą być używane w naszej Platformie lub wiadomościach e-mail w celu śledzenia wykorzystania naszej platformy i oceny skuteczności komunikacji. Więcej informacji o rodzajach plików cookie, które stosujemy my i nasi dostawcy usług zawiera nasza Polityka plików cookie.
 • Inne informacje: Za zgodą użytkownika możemy zbierać inne informacje z urządzenia użytkownika, takie jak zdjęcia z aparatu, dane kontaktowe osób, które chcesz znaleźć lub nawiązać z nimi połączenie, lub dane kalendarza, którymi chcesz zarządzać za pośrednictwem Platformy.
1.3 Informacje gromadzone z innych źródeł

Możemy gromadzić informacje o użytkowniku z innych źródeł, np. za pośrednictwem niektórych funkcji Platformy, z których będzie korzystać użytkownik, ale tylko wtedy, gdy odpowiednie strony trzecie uzyskają zgodę użytkownika lub gdy mają prawo bądź są prawnie zobowiązane do ujawnienia nam danych użytkownika. Przykłady:

 • Usługi mediów społecznościowych. Jeżeli użytkownik zarejestruje się lub zaloguje na swoje konto za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych innej firmy, będziemy mieli dostęp do niektórych informacji o koncie użytkownika w usłudze innej firmy, takich jak imię i nazwisko oraz inne informacje na tym koncie. Będziemy wykorzystywać te informacje w celach, takich jak ulepszenie rekomendacji Meetup. Możemy również uzyskać dostęp do informacji o koncie innej firmy, jeżeli użytkownik udostępni łączy za pośrednictwem funkcji Platformy. Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania połączenia między naszą Platformą a kontem innej firmy zawiera ten artykuł.
 • Zaproszenia. Jeżeli inny członek prześle użytkownikowi zaproszenie za pośrednictwem naszej Platformy, możemy otrzymać pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zaproszonym gościem, automatycznie wyślemy mu zaproszenie do dołączenia do naszej Platformy, a gdy nie otrzymamy odpowiedzi — jednorazowe przypomnienie o zaproszeniu. Firma Meetup przechowuje te dane kontaktowe wyłącznie w celu wysłania tych zaproszeń i oceny ich trafności. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania zaproszeń, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w tych wiadomościach. Użytkownik może również wysłać do nas wiadomość na adres privacy@meetup.com, aby poprosić o usunięcie tych informacji z naszej bazy danych.
 • Treści dot. członków. Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku, gdy użytkownik lub inny członek prześle zdjęcia bądź inną treść na Platformę. Więcej informacji na temat praw do tych informacji przysługujących osobom fizycznym można znaleźć w Części 6.
 • Informacje z innych źródeł zewnętrznych. W celu wysyłania bardziej trafnych rekomendacji możemy uzyskać informacje o użytkowniku z publicznie dostępnych źródeł i stron innych firm, w zakresie, w jakim jest do dozwolone na mocy prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które otrzymujemy od tych dostawców, należy wysłać do nas wiadomość na adres privacy@meetup.com.

2. Wykorzystanie informacji

Podsumowanie: Wykorzystujemy informacje o użytkowniku w celu:

 • obsługi, usprawniania, promowania i ochrony naszej Platformy oraz firmy Meetup;
 • komunikowania się z użytkownikiem; oraz
 • dostosowywania treści.

2.1 Obsługa naszej Platformy

Możemy wykorzystywać informacje o użytkownikach w różnych celach związanych z obsługą naszej Platformy, w tym aby:

 1. Dostarczania, utrzymywania i ulepszania naszej Platformy, w tym przetwarzania transakcji, opracowywania nowych produktów i usług oraz zarządzania wydajnością naszej Platformy;
 2. Wyświetlania informacji o użytkowniku, na przykład listy jego zainteresowań, która będzie widoczna w jego profilu;
 3. Personalizacji platformy, np. aby zasugerować treści, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika (w tym treści objętych szczególną ochroną na mocy prawa UE lub dotyczących drażliwych tematów, takich jak zdrowie, poglądy polityczne, religia i tożsamość seksualna);
 4. Umożliwienia użytkownikowi udostępniania informacji na temat sposobu korzystania przez niego z Platformy za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych innej firmy, jeżeli użytkownik połączy swoje konto za pośrednictwem tej usługi (którą można wyłączyć w dowolnym momencie), a także w celu przesyłania użytkownikowi bardziej trafnych rekomendacji;
 5. Monitorowania i analizy danych dotyczących trendów, wykorzystania i działań związanych z naszą Platformą; oraz
 6. Wykrywanie nieuczciwych transakcji, nadużyć i innych nielegalnych działań, wyjaśniania ich i zapobiegania im; ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Meetup i innych podmiotów; zapewniania zgodność z naszymi zasadami; oraz przestrzegania obowiązującego prawa i spełnienia wymogów organów administracji publicznej.
 7. Wykonywania zadań księgowych i administracyjnych, zarządzania roszczeniami prawnymi lub ich egzekwowania.
2.2 Komunikacja z użytkownikiem

Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w różnych celach związanych z komunikowaniem się z użytkownikiem, w tym aby:

 1. Odpowiadania na komentarze, pytania i prośby użytkowników oraz obsługi klientów;
 2. Komunikowania się z użytkownikiem, zgodnie z ustawieniami konta, w sprawie produktów, usług i wydarzeń oferowanych przez nas i inne podmioty, przekazywania wiadomości i informacji, które naszym zdaniem będą dla użytkownika interesujące, przeprowadzania ankiet internetowych, kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie wydarzeń na naszej Platformie, organizowanych w lokalizacji użytkownika i w inny sposób komunikować się z użytkownikiem zgodnie z zapisami Części 2.3;
 3. Informowania użytkownika o wiadomościach od innych członków, zgodnie z preferencjami dotyczącymi komunikacji wskazanymi na koncie; oraz
 4. Wysyłania użytkownikowi powiadomień dotyczących kwestii technicznych, aktualizacji, alertów dotyczących zabezpieczeń, informacji dotyczących pomocy technicznej oraz komunikatów administracyjnych.
2.3 Reklama i inne zastosowania

Możemy wykorzystywać dane użytkownika w różnych innych celach, w tym do:

 1. Dostarczania treści, funkcji lub akcji sponsoringowych, które pasują do profili lub zainteresowań członków;
 2. Organizowania konkursów i innych promocji;
 3. Łączenia ich z informacjami, które gromadzimy do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności; oraz
 4. Realizacji wszelkich innych celów wskazanych w momencie gromadzenia informacji.
2.4 Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna, w oparciu o którą będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje opisane powyżej, będzie zależeć od rodzaju informacji i kontekstu, w jakim zostały zgromadzone.

 1. Przetwarzamy informacje o użytkowniku w celu świadczenia naszych usług zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług, np. aby umożliwić użytkownikowi dołączenie do grup lub wyświetlenie jego profilu innym członkom oraz aby pozwolić nam na wysyłanie ważnych aktualizacji usług.
 2. Przetwarzamy również informacje o użytkowniku, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie i nie jest to sprzeczne z prawami użytkownika (np. w związku z marketingiem bezpośrednim, zapobieganiem oszustwom, bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych, odpowiadaniem na wiadomości od użytkownika, obsługą sieci grup przez administratorów sieci i usprawnianiem naszej Platformy).
 3. Czasami użytkownicy przekazują nam poufne informacje na swój temat; przykładowo sam fakt dołączenia do pewnej grupy może wskazywać na informacje o jego stanie zdrowia, przekonaniach religijnych, poglądach politycznych lub tożsamości seksualnej. Dołączanie do takich grup lub publikowanie na Platformie treści dotyczących tej tematyki jest całkowicie dobrowolne i odbywa się za wyraźną zgodą użytkownika.
 4. W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek gromadzenia danych użytkownika lub możemy potrzebować tych informacji w celu ochrony interesów użytkownika lub innej osoby.
 5. Możemy również przetwarzać informacje w celu spełnienia wymogów prawa lub wykonania umowy.

3. Udostępnianie informacji

Podsumowanie: Nie udostępniamy żadnych informacji o użytkowniku w żaden inny sposób niż opisano w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy ujawnić dane użytkownika:

 • członkom lub usługom mediów społecznościowych, z zastrzeżeniem wyborów dokonywanych za pośrednictwem Platformy;
 • naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam w obsłudze lub usprawnianiu naszej Platformy;
 • organom administracji publicznej, aby spełnić wymogi prawa i chronić nasze prawa oraz własność; oraz
 • podmiotom stowarzyszonym lub następcom w ramach transakcji korporacyjnej.

Możemy również udostępniać informacje uniemożliwiające identyfikację lub zagregowane.

3.1 Poprzez naszą platformę

Udostępniamy niektóre informacje, które gromadzimy, wyświetlając je na naszej Platformie zgodnie z ustawieniami profilu użytkownika i ustawieniami konta. Niektóre informacje, takie jak nazwa użytkownika, są zawsze publiczne. Niektóre informacje, takie jak zainteresowania, są domyślnie publiczne, ale można je ukryć na naszej Platformie. Niektóre informacje, takie jak przynależność do grup, będą zawsze widoczne dla innych członków tej grupy Meetup i mogą być publiczne, w zależności od ustawień tej grupy. Zalecamy sprawdzenie ustawień grupy i informacji, które będą dostępne, przed dołączeniem do grupy, aby upewnić się, że nie stanowi to problemu dla użytkownika. Więcej informacji zawiera artykuł Ustawienia prywatności i widoczności konta oraz artykuł Widoczność treści w grupach.

3.2 Sieci grup

Jeżeli użytkownik jest członkiem grupy, ta grupa może teraz lub w przyszłości stać się częścią sieci grup znanej pod nazwą „Meetup Pro”. Członkowie zarządzający siecią Meetup Pro, nazywani „administratorami sieci”, mają dostęp do treści udostępnianych w ich grupach. Administratorzy sieci chcą mieć dostęp do adresów e-mail organizatorów i innych członków grup w ramach sieci, aby łatwo zarządzać grupami i komunikować się z ich członkami. Dlatego możemy zapytać użytkownika, czy chce udostępnić swój adres e-mail administratorowi sieci swojej grupy. Więcej informacji o administratorach sieci, organizatorach i członkach grup można znaleźć w tym artykule.

3.3 Lokalizacje firmy WeWork

Firma Meetup jest spółką zależną należącą w całości do grupy WeWork Companies Inc. („WeWork”). Członkowie mogą teraz być organizatorami lub uczestnikami wydarzeń Meetup w lokalizacjach WeWork. Jeżeli użytkownik zarezerwuje wydarzenie w lokalizacji WeWork lub potwierdzi udział w takim wydarzeniu za pośrednictwem Platformy, udostępnimy imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika firmie WeWork, aby przetworzyć rezerwację.

3.4 Nasi dostawcy usług

Możemy korzystać z usług dostawców w związku z obsługą i usprawnianiem Platformy w celu wspierania pewnych funkcji, takich jak przetwarzanie płatności, przesyłanie wiadomości e-mail, przeprowadzanie ankiet lub konkursów, hosting danych, zarządzanie reklamami oraz niektóre aspekty działalności naszych działów pomocy technicznej i obsługi klienta. Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że ci usługodawcy uzyskują dostęp, przetwarzają i przechowują dane użytkownika wyłącznie w dozwolonych przez nas celach, z zastrzeżeniem zobowiązań dotyczących zachowania poufności.

3.5 Zgodność z przepisami prawa i ochrona spółki Meetup

Możemy przeglądać, przechowywać i ujawniać dane użytkownika stronom trzecim, w tym treści wiadomości, jeżeli uznamy, że ich ujawnienie jest zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych bądź kontrolnych. Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli uznamy, że jego działania są niezgodne z naszymi Warunkami świadczenia usług, wytycznymi i zasadami lub jeżeli jest to konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Meetup bądź innych podmiotów lub zapobiegania oszustwom bądź nadużyciom względem nich.

3.6 Udostępnianie w mediach społecznościowych i inne narzędzia

Platforma może oferować funkcje udostępniania społecznościowego i inne zintegrowane narzędzia, które umożliwiają dzielenie się działaniami podejmowanymi na naszej Platformie z usługami stron trzecich i na odwrót. Takie funkcje umożliwiają udostępnianie informacji znajomym lub publicznie, w zależności od ustawień wybranych w usłudze. Więcej informacji zawiera artykuł Udostępnianie wydarzeń Meetup w mediach społecznościowych oraz artykuł Podłączanie konta w mediach społecznościowych. Korzystanie z tych informacji przez podmioty zewnętrzne będzie podlegać politykom prywatności stron trzecich, a my nie będziemy kontrolować wykorzystania udostępnionych danych przez strony trzecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w związku z funkcjami udostępniania społecznościowego, należy zapoznać się z politykami prywatności usług zapewniających te funkcje.

3.7 Udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym, fuzja, sprzedaż lub inne przeniesienie aktywów

Jeżeli firma Meetup będzie uczestniczyć w transakcji fuzji, przejęcia, finansowania, reorganizacji, upadłości lub sprzedaży jej aktywów, dane użytkownika mogą zostać udostępnione, sprzedane bądź przekazane w ramach tej transakcji. Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku obecnym lub przyszłym spółkom nadrzędnym, spółkom zależnym lub podmiotom stowarzyszonym.

3.8 Inne sytuacje

Możemy zagregować dane użytkownika lub uniemożliwić jego identyfikację na podstawie danych, aby móc je swobodnie udostępniać. Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku za jego zgodą lub na jego polecenie bądź gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni.

4. Dodatkowe informacje

Podsumowanie:
 • Za zgodą użytkownika możemy umożliwić innym korzystanie z technologii gromadzących dane użytkownika w celu świadczenia usług analitycznych i wyświetlania reklam firmy Meetup. Użytkownik może mieć prawo do zablokowania gromadzenia lub wykorzystywania tych informacji.
 • Spółka Meetup posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych i podlega prawu amerykańskiemu, w związku z czym będzie przetwarzać, przenosić i przechowywać dane w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
 • Dokładamy wszelkich starań, w zakresie, w jakim jest to uzasadnione pod względem handlowym, aby chronić dane osobowe użytkownika, i wdrożyliśmy w tym celu techniczne i organizacyjne środki zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Nie możemy zagwarantować, że te środki zapewnią bezwzględne bezpieczeństwo.
 • Niniejsza Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i nie ma zastosowania do stron trzecich.
4.1 Analityka i usługi reklamowe świadczone przez inne podmioty

Za zgodą użytkownika możemy zezwolić innym podmiotom na używanie plików cookie, sygnalizatorów sieciowych, identyfikatorów urządzeń i innych technologii w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Platformy oraz innych witryn i usług online. Szczegółowe informacje na temat tych technologii oraz informacji, które gromadzą, wykorzystują lub udostępniają, w tym o sposobach kontrolowania lub dezaktywacji tych usług zawiera nasza Polityka dotycząca stosowania plików cookie.

4.2 Przekazywanie informacji do Stanów Zjednoczonych i innych krajów

Siedziba spółki Meetup mieści się w Stanach Zjednoczonych. Informacje o użytkowniku będą przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika. Przepisy o ochronie danych w tych krajach mogą się różnić od przepisów prawa obowiązujących w kraju użytkownika, a w niektórych przypadkach mogą nie zapewniać takiego samego stopnia ochrony. Wdrożyliśmy odpowiednie środki zabezpieczające, aby zagwarantować, że dane użytkownika będą chronione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

4.3 Bezpieczeństwo

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu odpowiedniej ochrony informacji, które są pod naszą kontrolą i które przetwarzamy w imieniu użytkownika, przed nieautoryzowanym dostępem, gromadzeniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem, kopiowaniem, modyfikacją lub usunięciem, zarówno podczas ich przesyłu, jak i po ich otrzymaniu. Wszystkie informacje przekazane nam przez użytkownika przechowujemy na bezpiecznych serwerach. Szkolimy pracowników w zakresie naszych zasad i procedur dotyczących ochrony danych, a upoważnionym pracownikom zezwalamy na uzyskiwanie dostępu wyłącznie do informacji, które muszą znać w celu wykonywania swoich obowiązków. Używamy zapór w celu ochrony przed atakami intruzów i sprawdzania podatności sieci. Jednak żadna metoda przesyłu danych przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna.

W przypadku posiadania hasła, które umożliwia korzystanie z naszych usług, użytkownik odpowiada za upewnienie się, że hasło jest odpowiednio złożone, zabezpieczone i poufne. Aby zaktualizować lub zmienić hasło, należy kliknąć łącze „Nie pamiętasz hasła?” na stronie logowania. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, która umożliwi mu zresetowanie hasła.

4.4 Przechowywanie danych

Możemy tymczasowo zablokować konto użytkownika, jeżeli nie zaloguje się on przez sześć miesięcy lub dłużej. Aby ponownie aktywować konto, należy skontaktować się z naszą firmą.

Przechowujemy pewne informacje pozyskane od użytkownika, gdy był on członkiem Platformy, oraz w niektórych przypadkach, gdy użytkownik usunął swoje konto, w celu:

 • Umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszej platformy;
 • Zapewnienia, że nie będziemy komunikować się z użytkownikiem, jeżeli poprosi nas, abyśmy tego nie robili;
 • Dokonania należnego zwrotu płatności na rzecz użytkownika;
 • Przesyłania innym członkom dokładnych informacji księgowych dotyczących grup, które organizują lub którymi administrują, oraz powiązanego członkostwa;
 • Lepszego poznania ruchu na naszej Platformie, dzięki czemu możemy zapewnić wszystkim członkom najwyższą jakość usług;
 • Wykrywania i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu naszej Platformy, nielegalnym działaniom i naruszeniom naszych Warunków korzystania z usług; oraz
 • Spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych.

Gdy nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy.

4.5 Zakres polityki

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy informacji przekazywanych stronom trzecim, takim jak inni członkowie, w tym organizatorzy grup i administratorzy sieci, oraz inne osoby, którym użytkownik może udostępnić swoje dane. Nasza Platforma może skierować użytkownika do usługi innej firmy, takiej jak serwisy społecznościowe, lub część naszej platformy może być kontrolowana przez stronę trzecią (zazwyczaj za pośrednictwem ramki lub okna podręcznego oddzielonego od innych treści na naszej Platformie). Ujawnienie informacji tym stronom trzecim podlega polityce prywatności danej strony trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani treści stron trzecich, nawet jeżeli łączymy użytkowników z tymi usługami za pośrednictwem naszej Platformy lub jeżeli udostępniamy informacje tym stronom trzecim.

Firma Meetup jest administratorem danych. Członkowie, w tym organizatorzy grup i administratorzy sieci, są bezpośrednio odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich wymogów obowiązujących w UE przepisów dotyczących ochrony prywatności w związku z informacjami, które uzyskują i przetwarzają w celu zarządzania swoimi kontaktami, organizowania grup lub administrowania sieciami.

4.6 Zmiany niniejszej polityki

Od czasu do czasu możemy zmienić zapisy niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku poinformujemy użytkowników, publikując najnowszą wersję i zmieniając datę w górnej części tej strony. Jeżeli wprowadzimy jakąkolwiek istotną zmianę w niniejszej Polityce, poinformujemy o tym użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wyświetlenie wyraźnego powiadomienia na naszej Platformie.

5. Opcje użytkownika

Podsumowanie:
 • Użytkownik może przeglądać i zmieniać swoje dane lub zdezaktywować konto w ustawieniach konta. W takim przypadku możemy jednak zachować pewne informacje.
 • Użytkownik może usunąć oznaczenia ze zdjęcia.
 • Za zgodą użytkownika będziemy wykorzystywać informacje o jego lokalizacji. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie.
 • Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych od firmy Meetup, ale nadal może otrzymywać inne wiadomości niezwiązane z promocjami.
5.1 Opcje użytkownika: Informacje o koncie

Użytkownik może zaktualizować lub poprawić informacje zawarte w jego koncie, edytując ustawienia konta lub wysyłając zapytanie na adres privacy@meetup.com, zgodnie z opisem w Części 6. Użytkownik może zdezaktywować swoje konto, edytując ustawienia konta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@meetup.com. W obszarze Ustawienia prywatności na koncie użytkownik może także wybrać, które z jego danych są widoczne dla innych i kto może się z nim skontaktować.

5.2 Opcje użytkownika: Informacje o lokalizacji

Gdy użytkownik uzyska po raz pierwszy dostęp do platformy, będziemy gromadzić informacje o jego lokalizacji, które wykorzystamy w celu przesyłania bardziej trafnych rekomendacji dotyczących grup i wydarzeń w okolicy użytkownika oraz do usprawniania naszej platformy. Jeżeli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili informacje o jego lokalizacji, może temu zapobiec:

 • W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej należy w tym celu zmienić ustawienia urządzenia.
 • Jeżeli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, jego dane dotyczące lokalizacji zostaną pozyskane za pomocą pliku cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zarządzania naszym wykorzystaniem plików cookie.

Należy pamiętać, że w takim przypadku nasza Platforma lub jej funkcje mogą nie działać prawidłowo.

Ustawienia urządzenia przenośnego użytkownika również mogą umożliwiać mu dokonanie wyboru, kiedy zezwalać nam na wyświetlanie jego lokalizacji: zawsze, tylko gdy użytkownik korzysta z aplikacji czy nigdy. Umożliwienie nam wyświetlenia lokalizacji użytkownika, gdy nie korzysta on z aplikacji, pozwala nam regularnie przesyłać użytkownikowi rekomendacje. Więcej informacji na temat dostosowywania usług lokalizacyjnych można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

5.3 Opcje użytkownika: Pliki cookie

Możemy zezwolić innym podmiotom na używanie plików cookie, sygnalizatorów sieciowych, identyfikatorów urządzeń i innych technologii w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Platformy oraz innych witryn i usług online. Szczegółowe informacje na temat tych technologii oraz informacji, które gromadzą, wykorzystują lub udostępniają, w tym o sposobach kontrolowania lub dezaktywacji tych usług zawiera nasza Polityka dotycząca stosowania plików cookie.

5.4 Opcje użytkownika: Wiadomości dotyczące promocji

Użytkownik może kontrolować wiadomości otrzymywane od firmy Meetup, innych członków i stron trzecich, klikając łącze do anulowania subskrypcji w otrzymanej wiadomości lub dostosowując preferencje dotyczące komunikacji w ustawieniach konta. Każdy użytkownik otrzyma również wiadomość z łączem do tych ustawień podczas pierwszej rejestracji oraz w kolejnych wiadomościach. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji, nadal będziemy wysyłać mu wiadomości niezwiązane z promocją, np. dotyczące jego konta lub naszych bieżących relacji biznesowych.

5.5 Opcje użytkownika: Oznaczanie zdjęć

Użytkownik może oznaczyć zdjęcia siebie oraz innych osób. Po oznaczeniu zdjęcia imię i nazwisko danej osoby pojawi się obok zdjęcia, a oznaczone zdjęcie będzie wyświetlane na profilu grupy oznaczonego członka.

Poinformujemy użytkownika, gdy inny członek oznaczy jego konto na zdjęciu lub gdy do zdjęcia zostaną dodane komentarze. Użytkownik może usunąć oznaczenie, wybierając opcję „odznacz” obok swojego imienia i nazwiska. Użytkownik może także zgłosić nieodpowiednie treści spółce Meetup. Należy poinformować gości, którzy nie są członkami, o postanowieniach niniejszej Polityki prywatności oraz o ich prawach dotyczących danych osobowych w przypadku opublikowania zdjęcia na Platformie.

6. Prawa dotyczące danych

Podsumowanie:
 • Użytkownik może mieć prawo do skorzystania ze swoich praw do ochrony danych, w tym do żądania usunięcia, zmiany lub zapewnienia dostępu do jego danych przez firmę Meetup.
 • Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych od firmy Meetup, ale nadal może otrzymywać inne wiadomości.
 • Użytkownik może złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych w związku z wykorzystaniem jego danych.

Odpowiadamy na wszystkie prośby, które otrzymujemy od osób chcących skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres: privacy@meetup.com.

Prawa, jakie mogą przysługiwać użytkownikowi, w zależności od kraju, w którym mieszka:

 • Uzyskiwanie dostępu do danych użytkownika, ich poprawianie, aktualizowanie lub żądanie ich usunięcia.
 • Odmowa zgody na przetwarzanie informacji użytkownika, poproszenie nas o ograniczenie przetwarzania danych użytkownika lub prośba o przeniesienie danych użytkownika.
 • Rezygnacja z otrzymywania wysyłanych przez nas wiadomości marketingowych w dowolnym momencie. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, klikając łącze „zrezygnuj z subskrypcji” lub „wypisz się” w odebranej wiadomości marketingowej. Ponadto użytkownik może zaktualizować swoje preferencje dotyczące wiadomości e-mail, zmieniając ustawienia na swoim koncie.
 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie, jeżeli gromadzimy i przetwarzamy dane użytkownika w oparciu o jego zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zasadność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych użytkownika w oparciu o legalną podstawę przetwarzania danych inną niż zgoda.
 • Złożenie skargi do urzędu ochrony danych w sprawie gromadzenia i wykorzystania danych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w Unii Europejskiej są dostępne tutaj.

Należy pamiętać, że firma Meetup jest administratorem danych użytkownika. Inni członkowie, w tym organizatorzy grup i administratorzy sieci, również mogą pełnić funkcję administratorów danych użytkownika. W przypadku pytań dotyczących sposobu wykorzystania informacji przekazanych innym członkom należy się skontaktować z tymi członkami.

7. Skontaktuj się z nami

Podsumowanie:
 • Wszelkie pytania można przesyłać do nas na adres privacy@meetup.com.

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych administratorem danych jest firma Meetup, Inc.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź sposobu, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika prosimy o wysłanie wiadomości na adres: privacy@meetup.com.

Please log in to send a message