What we're about

Vårt syfte är att ha en plats där vi som jobbar (eller vill jobba) praktiskt med omställning kan resonera och byta erfarenheter.

Tillväxttåget rusar inte längre fram men fortfarande följer det samma gamla spår. Det är svårt att hoppa av mellan stationerna men vi kan förbereda oss.

Till att börja med kommer vi att fokusera på Tjörnarp. Enligt kommunens förslag till översiktsplan ska byn utvecklas. Översiktsplanen är utställd till den 23 mars för allmänhetens granskning. Märkligt nog jobbar man samtidigt med en besparingsplan där man föreslår att skolan ska läggas ner.

Höörs kommun följer ett vanligt men simpelt mönster. Trots att alla kommuner vill växa så krymper de flesta och får en försämrad ekonomi. De tvingas spara där det går. Den enkla modellen är att centralisera verksamheterna till centralorten och låta byarna dö. Några tankar på att ställa om med hänsyn till den globala energi- och livsmedelssituationen har man inte. Men det har vi.

De som vill vara med om att jobba praktiskt med en omställningsplan för Tjörnarp är välkomna att haka på. En omställningsplan för Tjörnarp skulle kunna fogas in i Höörs översiktsplan. Här har vi chansen att utveckla vår egen metod för att utarbeta lokala omställningsplaner.

Past events (80)

Skapa en omställningsplan för Tjörnarp

RETURskafferiet

Virtuellt Oljegruppsmöte

I Steve's Zoom meetup

Virtuelltmöte

I Steve's Zoom meetup

Virtuellt möte via Internet

I Steve's Zoom meetup

Photos (84)