• Skapa en omställningsplan för Tjörnarp
  • What we'll do Sedan stationen öppnades har familjer börjat intressera sig för Tjörnarp eftersom där också finns förskola och skola. Nu har dock kommunen bestämt sig för att spara 22 mkr och ett av förslagen är att lägga ner skolan och bussa barnen till Höör. Samtidigt har kommunen ställt ut en ny Översiktsplan är man just pekar på den värdefulla kombinationen station plus skola förskola. I planen finns inget nämnt om behovet av omställning. Här behövs en praktisk omställningsplan! • What to bring • Important to know

  RETURskafferiet

  Torgatan 3A · Sösdala

 • Virtuellt öppet möte
  This event was canceled.
 • Virtuellt Oljegruppsmöte
  • What we'll do Vi tar rundor kring det som händer just nu kring energifrågan, teknik, ekonomi, politik och oljetopp. Kanske t.o.m klimat. • What to bring • Important to know

  I Steve's Zoom meetup

  Ankdammsgatan 5E och Internet · Solna

  1 comment
 • Virtuelltmöte
  Via ZOOM https://zoom.us/j/5598629436 (jag postar länken kort innan också)

  I Steve's Zoom meetup

  Ankdammsgatan 5E och Internet · Solna

  4 comments
 • Virtuellt möte via Internet
  https://zoom.us/j/5598629436 Vi arbetar i rundor, var och en få presenterar det de har för tankar och infallsvinklar kring oljeutvinning, efterfrågan, påverkan på samhället och oljetopp.Förbered gärna bilder du kan visa från din dators skrivbord. Formatet kan vara vad som helst eftersom platformen visar det du har på din skärm. Kom in tidigt så du hinner ladda ned zoom och ställa in det! /Steve

  I Steve's Zoom meetup

  Ankdammsgatan 5E och Internet · Solna

  4 comments
 • Oljegruppen gör det virtuellt!
  https://zoom.us/j/5598629436 hej! första virtuellt möte kommer vi att ha rundor och bekanta oss med tekniken och vad plattformen kan göra förutom olje -och energisnack. Du behöver bara klistra länken ovan i din webbläsare men OBS! du behöver ladda ned en liten grej för att det ska funka. Du skulle kunna bli medlem i Zoom.us innan för att får det hela ännu smidigare.

  I Steve's Zoom meetup

  Ankdammsgatan 5E och Internet · Solna

  5 comments
 • Möte tisdag den 12 i Gamla Stan
  Det är 2017 och det är fem år sedan vi senast hade en träff. Vår syn på oss själva och på vad det är som egentligen händer i världen, är antagligen i stort sett densamma - men samtidigt är det nog så att vår berättelse förändras bit för bit allt, eftersom historien utvecklar sig.

  Restaurang S:ta Clara

  Lilla Nygatan 17 · Stockholm

  8 comments
 • Oktoberträff 2012
  Den globala ekonomiska tillväxttakten accelererade fram till mitten av 1900-talet och har sedan gradvis saktat av. Den låg som högst på 2,5 procent per år vilket motsvarar en dubblering av BNP vart 29 år. Idag är den ekonomiska tillväxten nere i 1,25 procent per år och den minskar snabbt. Det har fått drastiska effekter på ekonomin, särskilt i kombination med att energipriserna blev allt oelastiska när vi nådde den globala oljetoppen 2006 - ökad efterfrågan innebär inte ökad produktion utan att man bjuder upp priset på den olja som säljs på oljemarknaden. I mitten av 2000-talet var konjunkturen god, räntorna höga och energipriserna stigande. 2007 sprack det. Det blev en finansiell kris som utvecklades till en ekonomisk kris. Hela samhällskroppen reagerade starkt eftersom tillväxten inte får bli för låg. Alla vet att den kris som vi då får blir som alla krisers moder. Det som sedan har hänt är att eliten har samlats till en rad insatser för att hålla det hela flytande tillräckligt länge för att få det bästa möjliga läget på det geopolitiska schackspelsbrädet när det hela brister ut ett öppet spel om Mellanösterns och Nordafrikas råolja. Allt färre tror längre på vår tids berättelse om evig tillväxt. Vi går antagligen in i en lång och miserabel neråtriktad berg-och-dalbana där tillväxtoptimisterna kommer att tystna en efter en. I kampen om att forma det nya samhället kommer det också att bli en kamp om den nya berättelsen om oss och vårt samhälle. Jag vill inte ha Hungerspelens berättelse men jag vet inte vilken berättelse jag egentligen vill ha.

  Restaurang Pelikan

  Blekingegatan 40 · Stockholm

  3 comments
 • Februarimöte 2012 och boksläpp: Omställningens tid av Björn Forsberg
  Tack vare tre böcker på senare tid borde diskussionen om oljetoppen ha ändrats i det offentliga rummet. Jag tänker på Den stora förnekelsen av Anders Wijkman och Johan Rockström, Kollaps av David Jonstad och Omställningens tid av Björn Forsberg. James Murray och David King kom ut med en kommentar i (Nature vol 481), Oil's tipping point has passed. Själv har jag skrivit en rapport som heter Har tillväxten nått vägs ände?. Det är visserligen inte en bok men den har trots allt kommit upp på två offentliga hemsidor nämligen Länsstyrelsen Västernorrland, Miljö & klimat (http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/har-tillvaxten-natt-vags-ande.pdf) och Regionförbundet Jämtlands län, Energikontoret (http://energikontoret.z.se/energyzer). Ett tecken på en förändring är att Mats Odell har skrivit en insändare i DI den 27 januari rubricerad Slutet nära för billig olja (http://di.se/Default.aspx?ArticleView=CommentsList&SortBy=OldestFirst&PageIndex=2&pid=257306__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Ddebatt%253A%2520slutet%2520n%25C3%25A4ra%2520f%25C3%25B6r%2520billig%2520olja%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CEMQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdi.se%252FArtiklar%252F2012%252F1%252F27%252F257306%252FDebatt-Slutet-nara-for-billig-olja%252F%253FArticleView%253DCommentsList%2526SortBy%253DOldestFirst%2526PageIndex%253D2%26ei%3DRsEtT6jKGqHf4QTRot2mDg%26usg%3DAFQjCNEyKw4dbj2bHBSxGFdhp5EUxvwwKQ%26sig2%3). Men kanske blir det för honom som för Göran Persson med sin Energikommission. Inget hände, inget ändrades? Diskussionen präglas fortfarande av business-as-usual? Har något ändrats? Jag vet ärligt talat inte. Det jag vet är att människor helst inte vill att något ska ändra sig. Det är det som naomi Kleins Chockdoktrin handlar om. Det lät som en nyhet när hennes bok kom ut men det var det ju inte. Detta är något som alla känner till. Vi ändrar oss inte förrän vi chockas ordentligt. Det gör vi inte av några böcker, rapporter eller insändare. Det som händer är att för varje bok som kommer ut, för varje tidskriftsartikel, kommentar, rapport eller insändare som skrivs, blir det ytterligare några som trillar dit. Det går upp ett ljus och de börjar bli medvetna om något som tidigare inte rymdes i deras medvetande. David Jonstad fick god hjälp av sitt förlag Ordfront att släppa sin bok. Björn Forsbergs lilla förlag Karneval har inte samma resurser. Därför gör vi gemensam sak med Björn och har vår nästa träff på Café Mäster Olof och gör det till ett offentligt boksläpp. Han medverkar naturligtvis och vi kommer att fokusera på honom och hans bok.

  Cafe Master Olof

  Svartmangatan 6, 11129 · Stockholm

  2 comments
 • Januarimötet 2012
  Vad är det som händer egentligen? När vi började träffas visste vi inte när oljetoppen skulle inträffa och hur det skulle te sig. Nu vet vi det. Ni kan vi också se samband mellan de biofysiska, sociala och ekonomiska systemen. Missbruket av olja och krediter har fört oss in i en situation där man lätt kan se framför sig hur ett komplext mänskligt samhälle åter kollapsar. Det har hänt åtskilliga gånger i historien och nu är det vi som hotas. Kapitalägare och politiker uppträder som om ingen fara är å färde och diskuterar inte ens riskhantering och beredskapsplanering. Vi har rent av hört förre miljöministern hävda att Sverige kan visa andra stater hur man gör för att frikoppla ekonomisk tillväxt från tillväxt i omsättning av fossila bränslen. Är det här vår tids motsvarighet till plattjordsdiskussionen? Vem förlorar på att vi och våra politiker omedelbart börjar utarbeta plan B och börjar ställa om för det som kommer? Vad kan vi göra som inte kräver politikers och kapitalägares medverkan? Finns det några som går före och visar vad man kan göra? Har det något värde att vi samlas och pratar om detta och skriver på vår diskussionssida eller bör vi istället lägga tiden på att ställa om?

  Needs a location

  5 comments