Past Meetup

Skapa en omställningsplan för Tjörnarp

This Meetup is past

2 people went

RETURskafferiet

Torgatan 3A · Sösdala

How to find us

Ingång från torget.

Location image of event venue

Details

• What we'll do
Sedan stationen öppnades har familjer börjat intressera sig för Tjörnarp eftersom där också finns förskola och skola. Nu har dock kommunen bestämt sig för att spara 22 mkr och ett av förslagen är att lägga ner skolan och bussa barnen till Höör. Samtidigt har kommunen ställt ut en ny Översiktsplan är man just pekar på den värdefulla kombinationen station plus skola förskola. I planen finns inget nämnt om behovet av omställning. Här behövs en praktisk omställningsplan!

• What to bring

• Important to know