addressalign-toparrow-leftarrow-leftarrow-right-10x10arrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscontroller-playcredit-cardcrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobe--smallglobegmailgooglegroupshelp-with-circleimageimagesinstagramFill 1languagelaunch-new-window--smalllight-bulblinklocation-pinlockm-swarmSearchmailmediummessagesminusmobilemoremuplabelShape 3 + Rectangle 1ShapeoutlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonprintShapeShapeShapeShapeImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruserwarningyahooyoutube

Oscar K.

Organizer

Location:

Hässleholm
Hometown: Sösdala

Organizer since:

February 7, 2018

Regeringen räknar med en smidig omställning till ett samhälle utan fossila bränslen tack vare teknisk utveckling och kapitalmarknadens förmåga att styra pengar till en sådan utveckling. Vad tror du?

Vårt pensionssystem bygger på en växande kapitalistisk marknadsekonomi. Det är konstruerat så att våra pensionsavsättningar används för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Vår individuella pension påverkas av våra egna inbetalningar, BNP-utvecklingen och pensionsfondernas värdeutveckling. Med tanke på hur ... ett minskat oljeflöde genom våra samhällen efter oljetoppen ... och klimatförändringens effekt på samhällsekonomisk produktivitet och lönsamhet, ... leder till en negativ BNP-utveckling och ett minskat värde av sådant energiberoende kapital som pensionsfonderna investerar i, ... så kan de framtida pensionerna förväntas bli sjunkande.

EU-kommissionen, Regeringen och FN anser att ekonomisk tillväxt är det främsta medlet för att få resurser till att utveckla vårt samhälle. Vad anser du?

I takt med att samhällets nettoenergi minskar kommer en anpassning av produktion och konsumtion att leda till en minskad specialisering, centralisering, produktionsskala. Istället får vi en relokalisering av produktionen och en ruralisering (minskat boende i städer och ökat på landsbygden). Oljekrigen och klimateffekten kan bidra till en folkvandring norrut. Det kan tänkas leda till en ökad befolkning i Sverige. Hur detta påverkar ruraliseringen är en öppen fråga - liksom hur fastighetspriserna kommer att påverkas. Kanske får vi en utjämning av prisrelationerna mellan fastigheter i stad och land?

Varifrån kommer svenskarna?

Ju mer energi som krävs för att producera något, desto mer kommer energiprisstegringen att slå igenom i priset på denna produkt.

Introduction

Jag är agronomekonom och har varit småbrukare, VD på JAK och bogserbåtsägare. Just nu är jag åter igen en småbrukare som, mha höns, ankor och gäss, vill göra om ett betesarrende (som under femtio år varit ohävdad åkermark) till en skogsträdgård.

What Oscar K. is saying about this Meetup Group

Jag har mycket stor nytta av detta nätverk.


Member of

  • This member chose not to make their Meetup membership information public.

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy