Past Meetup

ProductTank Wrzesień - Warsztaty - OKRy

This Meetup is past

30 people went

Location image of event venue

Details

Wprowadzamy nowy format do naszych spotkań - warsztaty!

Na pierwsze tego typu szkolenie zapraszamy w imieniu Tomasza Bieniasa i Jerzego Stawickiego. Tematem będą popularne od jakiegoś czasu OKRy - Objectives & Key Results, zarządzanie celami w organizacji.
Uczyć się będziemy w pięknym biurze Allegro <3

UWAGA: warsztat adresujemy przede wszystkim do osób, które z OKRami jeszcze nie pracowały

Liczba miejsc jest mocno ograniczona - mamy 30 miejsc. Zapisujemy się na Waitlistę i oczekujemy na potwierdzenie od organizatora.

Agenda warsztatów:
1. Metoda OKR: podstawowe elementy i opis działania w organizacji
2. Określanie celu i kluczowych miar - ćwiczenie i omówienie wyników
3. OKRy i Rozwój produktu - praca warsztatowa nad możliwymi powiązaniami backlogu i celów biznesowych

Tomasz Bienias
Tomasz jest znawcą metodyki OKR. Prowadzi szkolenia i pomaga firmom wdrażać podejście. Już w 2015 roku jako członek kierownictwa segmentu internetowego Agory wprowadzał ją w zespołach biznesowych skupiających ponad 200 osób. Przez 15 lat kariery zawodowej odpowiadał za produkty internetowe, design i UX, project management, a po transformacji za pracę zespołów produktowych oraz technologię.
Stworzył stronę Okry.pl, która jest darmowym kompendium wiedzy o metodyce. Od 2004 roku pisze bloga "Tebe Gada" o User Experience, rozwoju produktów cyfrowych i zarządzaniu. Pasjonują go nowoczesne organizacje i systemy, w których autonomiczne zespoły zaangażowanych ludzi współpracują ze sobą dążąc do wspólnego celu.

Jerzy Stawicki
Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz uczestniczy w projektach zmian organizacyjnych i transformacji firm i zespołów w duchu Agile i Management 3.0.
Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i asesor projektów.
Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samoorganizacji.

-----
Kilka informacji od naszego gospodarza spotkania, Allegro:

"W Allegro tworzymy i utrzymujemy aplikacje, które dzięki swojej skalowalności i niezawodności zyskały sobie rzeszę wiernych użytkowników w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Zadanie nie należy do najłatwiejszych. W pracy napotykamy na szereg wyzwań zarówno w obszarze samej architektury i designu, jak i w procesie doboru technologii, zapewnienia jakości kodu, usprawnienia funkcjonalności oraz w późniejszej fazie wdrożenia i utrzymania produktu.

allegro.tech jest naszym pomysłem na dzielenie się zebranym doświadczeniem poprzez organizację konferencji, warsztatów, wykładów i hackatonów.

Po więcej informacji zapraszamy na nasz blog www.allegro.tech i http://facebook.com/allegro.tech"