O que fazemos

This meetup group has jointly built a full LoRa TTN network in Apeldoorn and in its vicinity within 1 year after it started (March '16). The idea is to gather every month for planning, exchange information and knowledge and to have fun when thinking of and build new IoT solutions.

We are always looking for people who are interested in IoT. People who want to learn or want to share their experience and know-how. Share interesting information and knowledge of diverse (new) applications with existing or new sensortechnologies.

Since recently we have had some problems with Spammers and fake profiles, so we have built in a smnall questionaire with approval for subscribtion of members . We think it is not so wrong to show the openness of your objectives and intentions in addition to all the non-commitment and knowledge that you can get and share here. In any case, we would like to welcome you to this active knowledge group.

Deze meetup-groep heeft in 1 jaar na de start (maart '16) gezamenlijk een volledig LoRa TTN-netwerk in Apeldoorn en omgeving gerealiseerd. Het idee is om elke maand te verzamelen voor planning, informatie en kennis uit te wisselen en plezier te hebben bij het bedenken en bouwen van nieuwe IoT-oplossingen.
We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn en kennis hebben te delen van IoT/LoRa. Mensen die willen leren of willen delen van hun ervaring en knowhow. Deel interessante informatie en kennis van diverse (nieuwe) applicaties met bestaande of nieuwe sensortechnologieën.

Sinds kort hebben we wat last van Spammers en nepprofielen dus we hebben een drempel ingebouwd met toelating van members en een vrijblijvend interesse vragenlijst. En zo verkeerd is het niet om naast alle vrijblijvendheid en kennis die je hier kunt halen en delen, wat openheid van je doelstellingen en intenties te laten zien. in ieder geval heten we je graag welkom in deze actieve kennisgroep .

Próximos eventos (1)

IoT in de openbare ruimte, wat kan en wat mag? Plus hittestress project

Wat gaan we doen?! We hebben voor deze avond een aantal zeer interessante onderwerpen en sprekers. 1> Het aantal sensoren in de openbare ruimte neemt toe. Niet alleen overheden hangen steeds meer sensoren op, ook scholen, bedrijven en inwoners. Dit alles om met data onze leefomgeving veiliger, schoner en efficiënter te maken. We bouwen aan een slimme samenleving. Maar de vraag is of we dit wel slim doen. Immers; mag je wel zomaar meten in de openbare ruimte? Weten we wie waar wat meet en waarom? Kan ik bezwaar maken? Waar blijft de data? Allemaal nieuwe vragen die ‘onder constructie’ zijn. Vanavond zal Jene van der Heide in gesprek gaan over deze vragen en samen met jullie oplossingsrichtingen proberen te benoemen. Jene van der Heide werkt bij het Kadaster als senior strategisch adviseur. En omdat we deze ontwikkeling niet alleen in Nederland doormaken is het relevant om ook eens over de grens te kijken. Magdalena Grus neemt jullie mee in de voorbeelden en aanpak in Singapore en andere landen. Magdalena werkt ook bij het Kadaster als innovator. https://www.sensorpilot.nl/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_sociaal_kredietsysteem 2> Zoals jullie weten zijn we de afgelopen maanden druk in de weer geweest op verschillende bouwavonden om de klimaatstraat in Apeldoorn van sensoren te voorzien (Hittestressproject Apeldoorn). Deze sensoren zijn nu succesvol gebouwd, getest en worden vanavond aan de gemeente overgedragen. 3> Onze 2 IoT satellieten. Wat is de status van onze IoT community satellieten die in 2020 in een low orbit baan rond de aarde worden geschoten. Korte status update waar we staan en wat we de komende maanden kunnen verwachten. Om 18:30 kun je aanschuiven om gezamenlijk, Informeel & gezellig , wat te eten (Foenix, afhaal-Chinees of pizza). De kosten zijn €12,50 (eten + drinken) of €2,50 (alleen drankje e.d.). Afrekenen op de avond zelf. Laat het ons vooraf weten (i.v.m. reservering). De rest van de avond begint om 19:30. Tot woensdag de 30ste oktober 2019!

Eventos realizados (30)

Hittestress, bouwavond deel 2

Ondernemershuis Apeldoorn

Fotos (195)

Você também pode nos encontrar aqui