Past Meetup

Et overblikk over Semantic Web

This Meetup is past

15 people went

Location image of event venue

Details

Kjetil Kjernsmo har mangeårig bakgrunn fra Semantic Web-arbeid og gir oss et overblikk over Semantic Web.

Foredraget skal gi et ganske fullstendig overblikk over Semantic Web- teknologien, fra historien, motivasjoner, hvordan den skiller seg fra andre teknologier, en introduksjon til teknologien uten å gå veldig dypt i detaljene. Vi går så inn i hvordan vi kan se på verden med SKOS og OWL. Vi tar et blikk på spørrespråket SPARQL og i hvordan vi kan legge inn data i HTML med RDFa. Vi avslutter så med programvare man kan prøve hvis man vil gjøre noe praktisk.

Vel møtt!