Lær om Scrum@Scale

Smidig Meetup
Smidig Meetup
Public group
Location image of event venue

Details

Vi er så heldige i å få Jens Ostergaard på besøk hos Smidig Meetup. Jens er grunnleggeren av ScrumTrainingInstitute.com, og er godt kjent kursholder, foredragsholder og rådgiver worldwide.

Scrum@Scale er et rammeverk utarbeidet av Jeff Sutherland, som mange vil vite er opphavsmannen til Scrum. Med dette rammeverket vil nettverk av Scrum team kunne operere konsistent med Scrum Guiden og sammen løse komplekse, adaptive problemer. S@S gjør det mulig å samhandle kreativt for å levere produkter med høyest mulig kundeverdi. Produktene kan være mangfoldige og bestå av software, hardware, prosesser og tjenester alt avhengig av domenet teamene opererer i.

Kongstanken ligger i forretningsmessig skalering ved å bruke "Meta Scrum" og å hele tiden fjerne hindringer gjennom å etablere et "Executive Action Team". Les mer på scrumatscale.com

NB: Det blir utlodning av gratisbillett til 2 dagers Scrum@scale 17-18 september: https://scrumtraininginstitute.com/scrum-training/scrumscale-oslo-norway-september-17-18-2018/

Jens Ostergaard er grunnlegger av ScrumTrainingInstitute.com og en av pionerene innen Scrum opplæring med hele kloden som arbeidsområde. Han er også agile coach og en av grunnleggerne av HeartofScrum som er dedikert for å støtte organisasjoner i å virkelig kunne dra nytte av Scrum.

Jens har mer enn 20 års erfaring som utvikler, dba, team leder, prosjektleder og Scrum Master og kjenner med dette de fleste aspekter knyttet til ledelse av software-utvikling.