Systemtenkning: Vi spiller ølspillet!

Smidig Meetup
Smidig Meetup
Public group
Location image of event venue

Details

NB: Begrenset antall plasser!
Systemtenkning er på mange måter det motsatte av silotenkning. Med Smidig vil vi jo adressere ende-til-ende prosessene og forsøke i størst mulig grad å løse problemene i tett tverrfaglighet, med en solid forståelse av behovet til brukerne. Dette er lett å si og viser seg uhyre vanskelig å få til i praksis.

Beer Game er et spill hvor man simulerer en logistikkprosess (supply chain) for øl. Beer Game ble opprinnelig skapt på 1960-tallet av Jay Forrester fra MIT som et spill for å studere systemdynamikk (hvordan struktur påvirker menneskers beslutninger).

Workshopen gir gjennom spillet en introduksjon til systemtenking og systemarketyper (typiske mønstre som går igjen i systemer). Det tydeliggjør hva som skjer når man ikke kan se og påvirke systemet i sin helhet, men bare ha kontroll på deler.

Stor takk til Thor-Arne Høiland-Hallingrød fra Sogeti som skal lede spillet.