Past Meetups (109)

What we're about

Public Group

Smidigbevegelsen har endret IT-Norge. Scrum-undervisning er en del av pensum på de fleste skoler og Regjeringen og DIFI jobber med å få på plass en smidigveileder.

Denne bevegelsen startet i det små med Oslo XP meetup og Smidigkonferansen organisert av engasjerte ildsjeler som ønsket å skape endring. Men selv om Smidig øker i omfang, så mener Smidigkonferansens deltagere at vi ikke er utlærte. Fortsatt har mange virksomheter utfordringer med organisering og ledelse av IT forvaltning og utvikling, såvel som tekniske praksiser.

Smidigkonferansen ønsker derfor å utvikle konferansen i tråd med bransjens nye utfordringer. I tillegg til en årlig konferanse vil vi derfor å bruke møteplassen der smidigmiljøet i Norge startet til en del av Smidigkonferansen. Vi vil invitere lokale og internasjonale foredragsholdere knyttet til Smidig forvaltning og utvikling.

Members (1,904)

Photos (200)

Find us also at