Persistent storage, snapshots, kloner och Minecraft

Snacka Kubernetes med Conoa (och gäster)
Snacka Kubernetes med Conoa (och gäster)
Public group

Online event

This event has passed

Details

8 april 9:30 är det återigen dags Snacka Kubernetes med Conoa. Eventet är virtuellt, länk till Zoom delas innan eventet.

Den här gången har vi med Fredrik Nygren som till vardags är Teknikchef på NetApp. Idag bjuder han på en kreativ demo där vi får se hur han nattetid genererar Minecraft-kartor genom schemalagda jobb i Kubernetes. Spännande!

Agenda:
9:30–9:35 Patrik Gunnersten, Conoa
Introduktion och några korta nyheter inom Cloud Native, Kubernetes och container-teknologi.

09:35–10:05 Fredrik Nygren, NetApp
Alla applikationer använder data och i de flesta Kubernetes-kluster finns ett behov av persistent volumes där data kan sparas, till exempel datafilerna till din MySQL-databas. Med Container Storage Interface (CSI) och en smart lagringslösning så kan du snabbt skydda och återställa volymer och till och med klona data för CI/CD eller rapporter, direkt ifrån kubectl.

I den här demon använder jag en av världens mest installerade databasmotorer för att visa hur enkelt det kan vara att använda persistent volumes. Jag pratar så klart om Minecraft, med 126 miljoner aktiva installationer, och rapporten är den här Google Maps-kartan som skapas från en klon av databasen varje natt: https://game.valteo.net

Fredriks demo inkluderar bland annat:
* CSI for Kubernetes
* Schemaläggning av cronjobs i Kubernetes
* Skapa snapshots för dataskydd
* Skapa kloner från snapshot
* Deploya med kloner
* Minecraft