สิ่งที่เกี่ยวกับเรา

Bangkok Art Meetup!

Where logic makes no sense.

This group is created for people who are passionate about art. Whether you create art or consume art, you are both welcome! The activities in each meetup will generally be visiting galleries, museums, or performances and dinning after, so we can get to know each other. We also host regular meetups to create art together, depending on interest. Isn't it great to have more friends with a common insterest in art?

https://www.facebook.com/BangkokArtMeetUp/

Upcoming events (1)

Art Jamming: Make Art with Friends

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

กิจกรรมที่ผ่านมา

Sketch 'n Bagels - Show us your sketchbooks!

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

การสนทนา

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สมาชิก

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น