ทีมผู้นำ

 • ผู้ร่วมจัดงาน
  เข้าร่วมแล้วในวันที่ 13 เม.ย. 2560
  Play for fun and want to gain new experience
 • ผู้ช่วยจัดงาน
  เข้าร่วมแล้วในวันที่ 7 ก.ย. 2558
 • ผู้จัดอีเว้นท์
  เข้าร่วมแล้วในวันที่ 6 ส.ค. 2558
  "If you play by the rules, you will miss out on all the fun"...
 • ผู้ร่วมจัดงาน
  เข้าร่วมแล้วในวันที่ 23 ก.ค. 2556
  Hope to meet new/old players to play badminton and enjoy a friendly lunch :)
 • ผู้จัดงาน
  เข้าร่วมแล้วในวันที่ 11 พ.ค. 2556
  I'm an American who's an ICT teacher in an international school in Bangkok. I read and speak Thai in an upper-intermediate level (which is helpful for organizing games). I've been in Thailand for 7 years.