BKK.js #7 - Google I/O 2019 Recap

This is a past event

มีผู้เข้าร่วม 100 คน ไปมาแล้ว

รูปภาพของสถานที่จัดงานกิจกรรม

รายละเอียด

กลับมาอีกครั้งกับ BKK.js ครั้งที่ 7

ห้ามพลาดสำหรับเหล่า Web Developer โดยในครั้งนี้เราจะมาอัพเดตหัวข้อต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงในงาน Google I/O ที่เกี่ยวข้องกับสายเว็บทั้งหมด โดยครอบคลุมไปถึง Immersive Technologies ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น VR หรือ AR

งานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 ของวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ LINE Thailand HQ อาคาร Gaysorn Tower เริ่มเปิดให้กดบัตรในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30 ทางเว็บไซต์ https://www.meetup.com/Bangkok-Javascript (ภายในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจัดเตรียมให้)

ขอขอบคุณ LINE Thailand ผู้สนับสนุนใจดีสำหรับสถานที่จัดงานในครั้งนี้ด้วย