สิ่งที่เกี่ยวกับเรา

Visit our official website : http://www.bangkokvolunteers.net

We are a diverse network of volunteers in Thailand participating on events hosted by organizations supporting human interest, environment and animals welfare,

A community of passionate individuals dedicating our time, resources, effort and skills to be in service to others,

We travel, dine and meet over a coffee and chat with anyone who shares the same interests, ideas and experiences,

We love meeting and working with people, making new friends and mostly, having the fun out of the above!!

NOTE: Please take time to READ our MEMBERSHIP guidelines (http://www.meetup.com/Bangkok-Volunteers/messages/boards/thread/49705192)

Upcoming events (5+)

English Teaching with Khlong Toey Music Program

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

Wildlife Facility Cleanup with Aksorn Arsa

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

English Teaching with Khlong Toey Music Program

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

The 8th Day Trip at Elephants World

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

กิจกรรมที่ผ่านมา

Change A Life Project - Bands Exercise XIX

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

การสนทนา

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สมาชิก

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

พบกับเราได้ที่นี่ด้วย