สิ่งที่เกี่ยวกับเรา

This is a group where international young people meet, have a good time, search for professional inspirations, share their work and life experience, or make a plan for even more adventure and fun during their stay in Bangkok

Look forward to seeing you at our upcoming events

CLICK LINKS BELOW TO SEE MEMBER REVIEWS

https://www.youtube.com/watch?v=FVXFyh_6VKU&list=PL0_NRE_GPkMWKCT76n8ui1RRJlruo0_vj

Please click on the link below for a snapshot of who are and what we do?

https://www.youtube.com/watch?v=G2wEcW9ReUU

What should you expect from our Meetups? Why and how are we different?

https://www.youtube.com/watch?v=Z3IYczPs-hc

Upcoming events (1)

Speed Friending: Meet Ladies & Gents quickly! (21-50) (FREE Drink/Hosted)

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

กิจกรรมที่ผ่านมา

Make new friends - Ladies & Gents! (21-50) (FREE Drink/Early Bird Ticket/Hosted)

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

การสนทนา

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สมาชิก

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น