สิ่งที่เกี่ยวกับเรา

GIRL GONE INTERNATIONAL AT A GLANCE

Global. Lifestyle. Online. Magazine. Community. Events.

What on earth is Girl Gone International?
www.girlgoneinternational.com (http://www.girlgoneinternational.com/) - new site coming in 2017!
✈ New generation of women who live abroad
✈ We represent, connect and support
✈ Over 120,000 active members
✈ Fast growing, friendly global community
✈ 100s of free events all over the world
✈ Active hubs in 100 cities
✈ 100 more hubs opening in 2017
✈ Busy online communities on different platforms

Check it out, join the global community for free, read our gorgeous glossy free online magazine written for, about, by girls living abroad all over the world.

Theresa and Elke are Bangkok's Community Managers.

We hold regular Girl Gone International events to meet new like minded friends, swap stories and connect in hip venues throughout the city.

The group is for young (minded) women living 'abroad' in Bangkok, girls who love to travel or recently returning from time overseas.

Get connected into to the Girl Gone International Community!

GIRL GONE INTERNATIONAL IS A LOCAL AND GLOBAL COMMUNITY AND FREE DIGITAL MAGAZINE!

Over 100,000 readers!

Issue 9 http://joom.ag/44iQ
Issue 8 http://joom.ag/jRob (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjoom.ag%2FjRob&h=6AQHl7t1L&s=1)
Issue 7 http://joom.ag/q4tb (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjoom.ag%2Fq4tb&h=8AQGtRuzo&s=1)
Issue 6 http://joom.ag/RJzb (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjoom.ag%2FRJzb&h=4AQE2DBoy&s=1)
Issue 5 http://joom.ag/1vVX (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjoom.ag%2F1vVX&h=SAQGiCDUw&s=1)
Issue 4 http://joom.ag/Z3KX (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjoom.ag%2FZ3KX&h=pAQFQLCYF&s=1)
Issue 3 http://joom.ag/adyX (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjoom.ag%2FadyX&h=XAQHwJa-s&s=1)
Issue 2 http://joom.ag/8DJX

BANGKOK GROUP: https://www.facebook.com/groups/ggiBangkok/

OUR MAGAZINE : http://www.girlgoneinternational.com/
EMAIL GLOBAL MANAGER anne@girlgoneinternational.com
GGI PAGE https://www.facebook.com/GirlGoneInternational
WEBSITE www.girlgoneinternational.com (http://www.girlgoneinternational.com/)
LINKEDIN http://www.linkedin.com/in/girlgoneinternational
PINTEREST http://pinterest.com/GirlGoneIntl/
INSTAGRAM @GirlGoneInternational ‪#‎girlgi‬ (https://www.facebook.com/hashtag/girlgi?source=feed_text&story_id=973839349399789)
TUMBLR GGI http://girlgoneinternational.tumblr.com/
SPOTIFY Girl_GoneInternational

Happy international living,

Theresa & Anitha
xoxo

กิจกรรมที่ผ่านมา

GGI - Book Club

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

Argentinian Wine and Food tasting

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

GGI - Book Club

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

GGI Craft Beer Friday

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

การสนทนา

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สมาชิก

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น