Meetup ที่ผ่านมา

2nd Annual South Jersey Truck Run

งานมีทอัพครั้งนี้จัดขึ้นแล้ว

มีผู้เข้าร่วม 4 คน ไปมาแล้ว

รูปภาพของสถานที่จัดงานกิจกรรม

รายละเอียด

Ain't nothin but a ride fer us to show support, logistics to follow...

มีผู้เข้าร่วม (4) คน