มาพบเจอกัน แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิต

ค้นหาบทบาทของคุณ

ที่ Meetup คุณจะได้สร้างและสนับสนุนแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายล้าน ให้มาร่วมพบปะกันในชีวิตจริง สิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณได้ทำงานเคียงข้างไปกับหลายคนที่เฉลียวฉลาดที่สุด และมีความรักในสิ่งที่ตนทำที่สุด ซึ่งมาจากทุกสาขาและทุกความเชี่ยวชาญ

งานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

Loading

ทำงานที่ Meetup แล้วได้อะไร

เพราะการทำสิ่งที่รักนั้นสำคัญกับคุณ ยิ่งได้ทำงานเต็มเวลาที่รักก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่

แก้ปัญหาใหญ่ ๆ

Fostering real-life connections between strangers is one of the most challenging, rewarding jobs in the world.

ทำให้คนหันมาฟังคุณ

ทีมของเราที่กระฉับกระเฉงและสมัครสมานร่วมใจกันในการทำงาน พร้อมโครงสร้างของผู้นำแบบเส้นตรง เป็นสิ่งซึ่งกระตุ้นให้พนักงานทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนทำได้

เป็นตัวแทนของความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่ง

ความเท่าเทียมนั้นสำคัญกับ Meetup และมีอยู่ที่ Meetup ที่นี่เราต้อนรับทุกคน ทุกเวลา

สร้างผลลัพธ์

เหมือนจะเป็นมุกซ้ำ ๆ แต่เป็นเรื่องจริง เราช่วยให้ผู้คนได้เติมเต็มความปรารถนาลึก ๆ ที่อยากจะเจอะเจอกันแบบตัวเป็น ๆ และเราคิดว่าโลกใบนี้คือสถานที่เหมาะสมยิ่ง

Made in NYC, growing worldwide

Join us at our headquarters in New York City, or at our newest office in Berlin. Our teams are passionate about bringing people together all over the world.