สิ่งที่เกี่ยวกับเรา

EOS Bangkok meetup for anyone interested in learning about the EOS blockchain.

การพบปะกับ EOS Bangkok ทำให้คุ้นเคยกับ EOS และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี blockchain

กิจกรรมที่ผ่านมา

Blockchain "Killer App" DeFi (Social Meetup & Network)

Margarita Storm

EOS Bangkok Blockchains and side-chains

Thai Summit Tower

*Free* EOSIO BOS (Business Operating System) Community meetup
EOS Bangkok @ Satoshi Square

Margarita Storm

พบกับเราได้ที่นี่ด้วย