สิ่งที่เกี่ยวกับเรา

This group is about languages learning and having fun. It is for anyone who is interested to learn Thai or practice your English. We can help each other in this group.

Details:
Thai people are normally friendly but sometimes it’s difficult to communicate with them because of the language barrier. Why don’t you come and learn or practice your Thai with us? You can understand Thai people, live or stay in Thailand much easier. Come and Join us! Everyone is welcome.!

กลุ่มนี้หลัก ๆ จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา หรือกิจกรรมที่เพื่อน ๆ ในกลุ่มได้มีโอกาสโอกาสอยากฝึกภาษาเพิ่มเติม
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้พบปะพูดคุยกับชาวต่างชาติจากกลุ่มนี้ครับ สำหรับใครที่สนใจที่จะช่วยสอนภาษาให้กับต่างชาติ สามารถลองหาหัวข้อบทสนทนาเพื่อช่วยให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้าใจกันมากขึ้น และหวังว่ากลุ่มนี้จะช่วยในเรื่องของพัฒนาภาษา, ได้เพื่อนและสังคมใหม่ ๆ เพิ่มเติมนะครับ

Basically, we meet at a cozy places in downtown Bangkok on Saturday or there might be some occasional activities on weekdays. Get some (non-alcohol) drink, relax, make new friends, help, learn and practice languages together. Hope this community will be beneficial for all of you. :)

กิจกรรมที่ผ่านมา

พบกับเราได้ที่นี่ด้วย