สิ่งที่เกี่ยวกับเรา

Let's meet both via Zoom and in person, to share spiritual ideas based on the Laws of Attraction. What we focus on, we become and what we think about we bring about. Join other like minded people, who want to explore more deeply, ideas stemming from Quantum Physics and eastern philosophies to demonstrate health, love, prosperity and creativity. If you resonate with Deepak Chopra, Louise Hay, Oprah Winfrey and Abraham Hicks, you will fit right in. If you want to know more, we welcome you from whatever perspective you come from.
Due to visiting family in California during these summer months, please send me a note if you would like to attend a workshop and I will let you know the adjusted times.

Upcoming events (4+)

The Law of Attraction, Co-Create Your Life!

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

The Law of Attraction, Co-Create Your Life!

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

The Law of Attraction, Co-Create Your Life!

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

The Law of Attraction, Co-Create Your Life!

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

กิจกรรมที่ผ่านมา

The Law of Attraction, Co-Create Your Life!

ที่ตั้งถูกเปิดเผยให้กับสมาชิก

การสนทนา

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ผู้จัดงาน

สมาชิก

เนื้อหานี้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

พบกับเราได้ที่นี่ด้วย