Past Meetup

Unconf: Leadership from different perspectives

This Meetup is past

80 people went

Location image of event venue

Details

• What we'll do
Leadership from different perspectives. Celowo wybraliśmy na styczniowego Unconfa temat duży. Może wydawać się wręcz mało konkretny. Chcemy wymienić z Wami spostrzeżenia odnośnie leadershipu. Tak po prostu. Temat rzeka, prawda? Zacznijmy od początku i spróbujmy podejść do niego z różnych perspektyw. Waszych perspektyw. Wymieńmy je, zmierzmy ze sobą i wspólnie dojdźmy do ciekawych wniosków. Na styczniowym Unconfie naszym gościem będzie Matthew Brylka, obecnie Site Leader oraz Director of Engineering w Guidewire, który wprowadzi nas w temat Leadershipu i być może rozszerzy nasze postrzeganie o jeszcze jedną perspektywę.

Liczymy na Waszą obecność, ponieważ temat leadershipu jest ostatnio dość lotny, a przy tym niezmiernie ważny i obecny pewnie na każdym poziomie naszych organizacji. --

Leadership from different perspectives. For January Unconf we've chosen a "big topic" on purpose. It may even seem too big, not specific enough. We want to discuss with you our observations about Leadership. Let's start from the very beginning and try to approach it from different perspectives. Your perspectives. Let's share them, compare them and together come to interesting conclusions.

Matthew Brylka, currently Site Leader and Director of Engineering at Guidewire, will be our guest at January Unconf. He will introduce us to the subject of Leadership and maybe enrich our thinking about it with another perspective.

We count on your presence as Leadership is quite a trendy topic recently, and at the same time extremely important and present at all levels of our organisations.

• What to bring

• Important to know