Past Meetup

Unconf: Waiting for the right moment to start

This Meetup is past

38 people went

Location image of event venue

Details

• What we'll do
This month we’ll tackle the topic of readiness and what “being ready” really means.

Warmly welcome our keynote Kasia Ryniak - she will introduce us to the Open Spaces discussions.

When is the right moment to start something? The right moment to implement change? To move on? To have that conversation you’ve been postponing?
How to find this magical right moment? Who is responsible for it? And finally, how does understanding of readiness impact Agile and our daily work?

Be prepared for a lot of questions!

We're going to meet at u2i Kraków office.

//

Unconf: Czekając na właściwy moment

W tym miesiącu przyglądniemy się tematowi gotowości oraz temu co tak naprawdę kryje się pod stwierdzeniem “jestem gotowy”.

Ciepło witamy naszą keynote Kasia Ryniak, która wprowadzi nas do dyskusji w Open Space.

Kiedy jest najlepszy moment żeby coś zacząć? Moment na wprowadzenie zmian? Na ruszenie dalej? Na tę rozmowę, którą od dawna odwlekamy?
Jak znaleźć ten magiczny “najlepszy moment”? Kto jest za to odpowiedzialny? A w końcu jak zrozumienie gotowości wpływa na funkcjonowanie w agileowym środowisku i naszą codzienną pracę?

Bądźcie gotowi na wiele pytań!

Spotykamy się w biurze u2i Kraków

• What to bring

• Important to know