Past Meetup

Do self-organizing teams really exist?

This Meetup is past

39 people went

Location image of event venue

Details

Unconf: Do self-organizing teams really exist?

We kindly invite you to the last Unconf meetup before our June conference! It will be a great opportunity to discuss and share experiences about team self-organisation. Is self-organisation possible at all? Or is it another buzzword? How to check whether your team has appropriate level of self-organisation? What does it really mean?

As always, at our open space you can come with your problems, share working solutions as well as look for inspiration.

We meet at u2i (Przemysłowa 12a) on the 16th of May at 6 pm.

//

Unconf: Czy samoorganizacja w zespole naprawdę istnieje?

Serdecznie zapraszamy na ostatni meetup przed czerwcową konferencją! Będzie okazja, żeby podyskutować i wymienić się doświadczeniami o samoorganizacji zespołów. Czy samoorganizacja jest w ogóle możliwa? Czy to tylko kolejny buzzword? Jak sprawdzić czy Twój zespół ma odpowiedni poziom samoorganizacji? Co to w ogóle tak naprawdę znaczy?

Jak zwykle na naszym open space możecie przyjść ze swoimi problemami, podzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami, a także poszukać inspiracji.

Spotykamy się w firmie u2i (Przemysłowa 12a) 16 maja o 18:00.