What we're about

Are you passionate about combining people and agile to create engagement? Do you find most of todays traditionally managed organizations boring places to work in? If you also believe that there is a better way to manage (or self organize!) our companies to make them better places to work in, this is definitely the meetup group for you. We arrange free network meetings and also conferences and trainings with a cost attached - 5% of the income will always go back to Agile People to make sure that we can continue the important work of making a future, better world of work. Welcome, together we create better organizations :)

Follow us on:

• Slack: https://agilepeople.slack.com
• Twitter: @AgilePeopleSwe, https://twitter.com/AgilePeopleSwe
• Facebook: https://www.facebook.com/agilepeoplesweden/?ref=ts&fref=ts

Upcoming events (1)

Den nye normalen i HR

Needs a location

Norges Automobil-Forbund (NAF) er Nordens største medlems- og interesseorganisasjon med en halv million medlemmer. Vi ivaretar medlemmenes behov som trafikant, og leverer tjenester, produkter og rådgivning som sørger for at våre medlemmer kommer «Vel Frem».

Det er lenge siden vi forstod at vi var nødt til å begynne å jobbe på en annen måte enn tidligere. For flere år siden kastet vi budsjettene og begynte med Beyond Budgeting. I desember 2018 flyttet vi til moderne lokaler i Oslo sentrum som skulle understøtte den arbeidshverdagen der vi jobber med agil arbeidsmetodikk, og i tverrfaglige team på tvers av fagmiljøer med engasjerte mennesker fra hele organisasjonen. Vi har jobbet for å flytte beslutningene ut i organisasjonen, tettest mulig på kunde- og medlemsbehovet.

Isabel Andersen Mougios er utdannet jurist og jobber som fagområde-leder i HR-teamet. Hun har hovedansvaret for NAFs kollektive kompetanse og tildeling av ressurser innenfor fagområde Dialog som blant annet inkluderer CRM, markedsføring, performance, digital design og innholdsproduksjon. Et av våre hovedmål er å bygge en attraktiv arbeidsplass og at våre ansatte har lyst til å jobbe hos oss lengst mulig. Vi ønsker å gi alle våre ansatte ansvarsglede for eget arbeid og egen utvikling.

Past Events

What can you gain with Agile Leadership?

Online event

Photos (13)