Lo que hacemos

A Industriosa (https://aindustriosa.org/) é unha asociación sen ánimo de lucro que conta cun local na rúa barcelona provisto de diferentes ferramentas.

https://www.youtube.com/watch?v=7mVK7obSv80

Próximos eventos (2)

XORNADAS DE INICIACIÓN AO CULTIVO DE BANCAIS E AUTOMATIZACIÓN

Lugar por decidir

Queres ter as túas propias plantas, os teus propios cultivos, obter a túa propia comida e non sabes como? Ou pensas que dá demasiado traballo?

Nesta xornada, o grupo informal "Smart Bancais" fará unha introdución sinxela ao sistema de cultivo en bancais, tipos de bancais, tipoloxía de cultivos e, sobre todo, como levar a súa construción a bo porto sen demasiados custos.

Así mesmo, a xornada inclúe unhas nocións básicas de medida e automatización, de forma que os asistentes poidan ver cos seus propios ollos como obter, de forma sinxela, a magnitude de diversos parámetros útiles para optimizar o cultivo.

Evento subvencionado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Consellería de Política Social, Xunta de Galicia.

Hackathón de fabricación dixital de deseño e produción de circuítos electrónicos

Neste hackathón aprenderedemos a deseñar as nosas PCB co software libre KiCad, partindo do esquema ao deseño do ciruito para compoñentes THD e SMD.

Unha vez que temos o PCB deseñado, veremos como xerar os ficheiros para crear as nosas placas, os ficheiros Gerbers para enviar a fabricar, ou SVG para fabricar en local cunha CNC.

Usando o software libre Gimp xeraremos os PNG necesarios para fresarlo na PCB, ou os negativos para facer a PCB con outros medios.

O exercicio que faremos é unha pequena PCB para aloxar un microcontrolador ATtiny412 que acenda e apague un LED.

Unha vez teñamos a PCB fresada, aprenderemos a soldar compoñentes SMD, usando nosas PCB e os compoñentes que serán proporcionados a cada participante do Hackathon.

Unha vez soldada a placa e revisada que este todo correctamente pasaremos a programar o microcontrolador mediante Arduino.

Ao final do día cada participante terá a habilidade de crear as súas propias PCB e programar as súas microcontroladores, un punto de partida para facer prototipos funcionais a baixo custo.

Máis info: https://github.com/aindustriosa/Hackathon-Fabricacion-Digital-Electronica

Evento patrocinado por Xunta de Galicia e Amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

Eventos anteriores (101)

Embobínate!!, o como (no) fabricar un motor eléctrico.

Lugar por decidir

También puedes encontrarnos en