Skip to content

[School] - LaTeX: de cero a \infinity

Photo of
Hosted By
Asociación G.
[School] - LaTeX: de cero a \infinity

Details

LaTeX é un sistema de edición de documentos de alta calidade orientado ao mundo técnico e cientíico, onde é o standard de facto.

Ademais, desde o curso pasado é o que hai que usar para facer a memoria do TFG do GEI na FIC.

Os documentos en LaTeX non se "editan", senón que se "especifican", dun xeito moito máis parecido a como programamos en HTML ou Markdown que a como traballamos en suites de oficina tipo (Libre)Office.

Nesta sesión, aprenderemos todo o que precisamos saber para ir até o infinito e máis aló no mundo de LaTeX.

Camiño do Lagar de Castro, 6 · A Coruña, GA