Lo que hacemos

El Clúster TIC Catalunya Sud (TICSUD.CAT) és una associació tecnològica impulsada pel sector públic i liderada pel sector privat, amb el suport del la Universitat Rovira i Virgili, que té com a objectiu fonamental promoure i contribuir a la competitivitat en la cadena de valor del sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació al Camp de Tarragona i a les Terres del Ebre. En la actualitat el TICSUD.CAT està format per 46 empreses que representen prop de 1500 empleats directes.
El Clúster TIC vol difondre el coneixement i la Tecnologia a nivell de tot el Sud de Catalunya, per mitjà dels meet ups.

Próximos eventos (1)

Identitat i signatura electrònica en Blockchain: governança i aspectes legals

Al meetup es tractaran els següents aspectes: - Conceptes de signatura electrònica aplicada a les transacció de blockchain, sector públic i privat. - La identitat descentralitzada basada en blockchain. - Les necessitats de governança dels sistemes basats en blockchain. - Identificació d’aspectes jurídics a considerar. A qui va dirigit: El meet up s’adreça principalment a responsables de negoci o de TIC que es trobin interessats en conèixer com dissenyar i implementar processos de negoci amb valor probatori, que faci ús de blockchain. Ponents: Dr. Ignacio Alamillo Domingo: Advocat, CISA, CISM, COBIT 5 (f), ITIL v3 (f). Membre de ETSI ESI, de serveis de confiança, i UNE SC 307/ISO TC 307, de Blockchain. Sr. Ismael Arribas: Emprenedor. Propietari de Kunfud, una micro-PIME de Valladolid especialitzada en compliance. Membre del Comitè UNE SC 307/ISO TC307, CEN-CENELEC FGBDLT, ITU-T FGDLT i ETSI ISG PDL

Eventos anteriores (8)

OPTIMITZA LA GESTIÓ OPERATIVA DE PROJECTES AMB JIRA

Sala Máster, Tecnoparc