Lo que hacemos

Vigo JVM User Group (ou VigoJUG que é máis corto) é unha comunidade técnica nacida en Vigo co propósito de xuntar a profesionais e aficionados dispostos a compartir experiencias, aprender e divertirse cas linguaxes que se executan na JVM (Java, Groovy, Scala, Kotlin, etc.).

Principalmente as reunións e eventos van dirixidas a programadores, pero non se descartan outro tipo de temáticas, por exemplo de sistemas ou incluso de xestión de proxectos (sempre relacionados ca JVM, iso si).

Eventos anteriores (36)

Midiendo la calidad del código en WTF/min

Escola Municipal de Artes e Oficios

Implementando un chatroom con Vue.js, Java e RSocket

Jukebox Vigo

Me he leído un libro sobre Apache Kafka

Jukebox Vigo

Arquitectura Kappa: un paradigma "near real-time" en el sector retail

Casa Gallega de la Cultura

También puedes encontrarnos en