Meetups anteriores

Lo que hacemos

Seguide o pulso da comunidade no FURANCHO de STARTUP GALICIA, a nosa canle de slack -> http://startupgalicia.typeform.com/to/evARjd

e mantédevos o día do ecosistema na nosa newsletter -> http://startup.gal (http://startup.gal/)

Co propósito de FACER CRECER O EMPRENDEMENTO EN GALICIA, creamos Startup Galicia unha comunidade aberta de emprendedores, forte, dinámica, conectada e colaborativa que promove e apoia aos emprendedores dixitáis en Galicia.

Para iso Startup Galicia busca CONECTAR aos emprendedores do noso ecosistema entre si e con emprendedores de outros ecosistemas ou que queiran incorporarse ao noso, FORMAR novos emprendedores para que se incorporen ao ecosistema, o potencien e o fagan crecer, e INSPIRAR unha cultura en Galicia que promova e valore o emprendemento e multiplique o potencial laboral da nosa terra.

¿contamos contigo?

Miembros

También puedes encontrarnos en