Wat we doen

Geplande evenementen (1)

MuseumCamp 2020: Contested Histories

Allard Pierson

MuseumCamp is terug! Van woensdag 13 mei tot vrijdag 15 mei slaan we onze tenten op in de achtertuin van het Allard Pierson (Amsterdam). Dit jaar is het thema ‘Betwist erfgoed in musea’, want het vertellen van beladen verhalen vanuit verschillende perspectieven, samen met het belichten van ongelijke verhoudingen, is een belangrijk agendapunt van hedendaagse musea en erfgoedinstellingen. (English below) Je kunt je hier aanmelden: https://www.aanmelder.nl/museumcamp2020 Wat is MuseumCamp? MuseumCamp is een meerdaagse snelkookpan waarin je de grenzen van je eigen creativiteit verkent. De praktische benadering van actuele museale vraagstukken staat centraal, waarbij deelnemers leren door te maken, te reflecteren en te delen. Door te experimenteren, te ontdekken en nieuwe mensen te leren kennen - en te overnachten in het Allard Pierson waar je een inspirerend avond- en ochtendprogramma te wachten staat - krijgen we gezamenlijk grip op het concept ‘contested histories’. Presentaties van o.a. Vanessa Vroon, Mounir Samuel, Hester Dibbits en Guinevere Ras geven structuur en een flinke dosis inspiratie. Het eindresultaat is en een praktische toolkit om mee te nemen naar huis. Voor wie is MuseumCamp? MuseumCamp is bedoeld voor tentoonstellingsmakers, ontwerpers, educatoren en conservatoren. Je gaat aan de slag in workshops, afgewisseld door inspiratiesessies, met als doel nieuwe ideeën te implementeren in de museale praktijk. Om die vertaalslag naar je eigen praktijk zo effectief mogelijk te maken, kun je je eigen casus inbrengen: wat is het beladen erfgoed waar jij je tijdens MuseumCamp mee bezig wilt houden? De voertaal is Nederlands, tenzij we veel Engelstalige deelnemers krijgen, In dat geval schakelen we over op Engels. MuseumCamp 2020 wordt georganiseerd door het Allard Pierson, Waag, NEMO Science Museum en het Badisches Landesmuseum in Karlsruhe, en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. ---------------------------------------------------- MuseumCamp is back! We're pitching our tents in the back garden of the Allard Pierson (Amsterdam) from Wednesday 13 May to Friday 15 May. The theme this year is 'Contested Histories in Museums', because telling loaded tales from different perspectives, as well as illuminating unequal relationships, is an important item on the agenda for the museums and heritage institutions of today. You can register here: https://www.aanmelder.nl/museumcamp2020 What is MuseumCamp? MuseumCamp is a pressure cooker where you can explore the limits of your own creativity over a number of days. At the focus is a practical approach to current museum issues, with participants learning by doing, reflecting and sharing. Together we will gain a grip on the concept of 'contested histories' by experimenting, discovering and getting to know new people - and by spending the night in the Allard Pierson, where an inspirational evening and morning programme awaits you. Structure and a strong dose of inspiration will be provided by presentations from Vanessa Vroon, Mounir Samuel, Hester Dibbits, Guinevere Ras and others. The final outcome will be a practical toolkit for you to take home with you. Who is MuseumCamp for? MuseumCamp is aimed at exhibition creators, designers, educationists and curators. You will set to work in workshops, alternating with inspiration sessions, with the aim of putting new ideas to work in museum praxis. You will be able to introduce you own case histories with a view to making interpretation for your own practical work as effective as possible: what artefact with a loaded heritage would you like to work on at MuseumCamp? The event language will be Dutch, unless we have a lot of English participants. In that event, we will switch to English.

Vorige evenementen (70)

MUSEUMCAMP 2019

Muiderslot

Vind ons ook op