Vorige Meetups

Wat we doen

Data Science is een relatief nieuw vakgebied en biedt vele kansen voor Noord-Nederland. Het kennisnetwerk Data Science is opgezet om het ‘nieuwe’ vakgebied Data Science in Noord-Nederland naar een hoger niveau te tillen. Via de kennisgroep kunnen (aankomende) Data Scientisten en geïnteresseerden in het vakgebied kennis en ervaringen delen. Wij geloven dat wanneer wij onze data science kennis delen, Noord-Nederderland hier beter van wordt. Dit geld voor inwoners, organisaties en Noord-Nederland als geheel.

Met het kennisnetwerk willen we kennis en ervaring met elkaar delen en door gezamenlijk te werken aan (data science) vraagstukken. Thema’s kunnen zijn Healthy Aging, Energy, sensor technology en watermanagement. Een keer per twee maanden organiseren we een bijeenkomst/activiteit.

Het Kennisnetwerk Data Science werkt aan een Noord-Nederland dat maximaal profiteert van de data science toepassingen. Dit geldt zowel voor medewerkers, organisaties als maatschappelijke noordelijke thema’s. Door onderling kennis te delen en van elkaar te leren wordt er sneller en aan een hoger gewerkt aan data science projecten. Noord-Nederland profiteert hiervan. Uitkomsten zijn nieuwe producten en dient (stimulans werkgelegenheid), kostenbesparingen, nauwkeurige onderzoeksresultaten.

Over Ons