Volgende Meetup

MADspace meetup group
Vaste meetup avond waar op informele wijze projecten en ideeen worden besproken. Ook wordt er aan projectjes gewerkt en gedemonstreerd. Koffie, thee en bier is gratis :-) Weekly Meetup where we informally exchange projects and ideas. Also we are active in project work or demonstrations. Coffee, tea and beer is free :-)

Heeft een locatie nodig

Geplande Meetups

Vorige Meetups

Wat we doen

Eindhoven hackerspace, providing weekly open evening on Wednesday, gathering and irregular activities like hackathons and workshops. Hosted by MAD emergent art center.